Oznamy na Prvú adventnú nedeľu

Liturgický kalendár:

Utorok: sv. Ondreja

Piatok: sv. Františka Xaverského

Nedeľa: Druhá adventná nedeľa

Farské oznamy:

Výzva na modlitbu:

Tou najväčšou záchranou nás, úbohých hriešnikov, je pomoc Pána Boha. Popri ľudskej snahe o prekonanie tejto ťažkej situácie, nezabúdajme na úprimnú modlitbu o Božie milosrdenstvo pre ľudstvo, ktoré tak veľmi potrebuje pochopiť, že potrebuje Boha. Modlitba nepozná hranice, obmedzenia, potrebujeme len ochotné srdce.

 

Udelenie dišpenzu od povinnej účasti na bohoslužbách:

Nitriansky biskup, Mons. Viliam Judák, udelil v mimoriadnej situácii dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedeľu a v prikázaný sviatok.judák dišpenz

Možnosť individuálnej pastorácie:

Každý deň (PO-NE) v čase od 17:00 – 18:00 sme kňazi k dispozícii v kostole. Môžete pristúpiť k sv. spovedi, sv. prijímaniu, či sa krátko pomodliť. Prosíme o dodržiavanie opatrení na zabezpečenie zdravia nás všetkých.

 

Vianočná sv. spoveď:

Vzhľadom na aktuálnu situáciu nie je možné konať sv. spoveď tak, ako sme na ňu pred sviatkami zvyknutí. Preto prosíme, aby ste využili možnosť sv. spovede počas celého adventného obdobia.

 

Úmysly sv. omší na január – apríl 2022:

V sakristii je možné si zapísať úmysel sv. omše na obdobie január až apríl 2022.

 

Zbierka na charitu:

Na stránke: https://charita.darujme.sk/zbierkanacharitu/ je možné podporiť Slovenskú katolícku charitu online, keďže tradičná zbierka v kostoloch sa nemohla uskutočniť. V mene všetkých, ktorí potrebujú pomoc charity, Pán Boh zaplať!

Poďakovanie

Ďakujeme, že nezabúdate na náš chrám a našu farnosť. Ďakujeme za všetky obety, modlitby a milodary.

Prajeme Vám požehnaný čas adventu v spoločnosti Prečistej Panny!

Úmysly sv. omší

29.11. – 05.12.2021

Úmysly sú slávené ako súkromné sv. omše v daný deň, na ktorý sú napísané

Pondelok 29. novembra

6:30    + Marián

18:30  + Ivan (pohrebná)

Utorok 30. novembra

6:30   + Rozália

18:30  Poďakovanie za ukončenie štúdia brata Andreja

Streda 01. decembra

6:30    za uzdravenie manželov Róberta a Márie

18:30  + Mária, Anton, Aurélia a Imrich

Štvrtok 02. decembra

6:30    Za Božie požehnanie pre Martinu

18:30 Za Božie požehnanie pre Máriu a deti

Piatok 03. decembra

6:30    + Štefan

18:30 + Štefánia

Sobota 04. decembra

7:00    + Dušan

18:30  + Marián, Juraj, Marián

Nedeľa 05. decembra

7:00    Za Božie požehnanie pre Pavlínu

8:30    Za farnosť

10:00 + Bruna, Jozef, rodčia, deti a ostatná zosnulá rodina

11:30  + György, Mária és József (sv. omša v maďarčine)

16:30  + Virginia (sv. omša v latinčine)

18:30  + Magdaléna, Anna a František

Informačný servis nitrianskej diecézy