Oznamy na Štvrtú nedeľu v cezročnom období

 

Liturgický kalendár:

Streda: sv. Jána Bosca, kňaza

Štvrtok: sv. omša votívna Za povolania na kňazský stav

Piatok: Obetovanie Pána

Sobota: sv. Blažeja, biskupa a mučeníka

Nedeľa: Piata nedeľa v cezročnom období

 

Farské oznamy:

Prvý piatok v mesiaci:

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci február. Spovedať budeme pol hodinu pred každou sv. omšou, vo štvrtok a piatok hodinu pred večernou sv. omšou. V piatok pred rannou a po večernej sv. omši bude prvopiatková pobožnosť.

Nočná adorácia za kňazov, budúcich kňazov a za pokoj v svete:

Pozývame vás všetkých aj tento prvý piatok na nočnú adoráciu. Tá bude opäť v noci z piatka na sobotu (2.2.-3.2.) – od večernej sv. omše v piatok do rannej v sobotu. O 21:00, 00:00 a o 03:00 sa počas adorácie budeme modliť ruženec. Pozývame k spoločnej modlitbe. Adorácia bude opäť v refektári so vstupom cez bočný vchod.

Fatimská pobožnosť na Prvú sobotu

V sobotu pred rannou sv. omšou o 6:30 pozývame na záver adorácie na Fatimskú pobožnosť.

Požehnanie sviec na Sviatok Obetovania Pána:

V piatok, 2. februára, sa pri sv. omšiach požehnávajú hromničné sviece. Sviece budú k dispozícii, môžete si priniesť aj vlastné.

Požehnanie hrdla na sviatok sv. Blažeja:

V sobotu, na sviatok sv. Blažeja budeme po sv. omši ráno aj večer udeľovať požehnanie hrdla.

Svätá omša v Kostole sv. Michala na Vŕšku:

Mesačná latinská sv. omša v Kostole sv. Michala na Vŕšku bude vo štvrtok (1. februára) o 16:30.

Úmysly sv. omší máj – august 2024

V sakristii je možnosť zapísať si úmysel sv. omše do konca augusta tohto roku.

Pozvánka na púť do Talianska 1. – 8. mája

Ak by sa chcel niekto zahlásiť ako na májovú púť do Talianska, nech sa prihlási v sakristii. Uvoľnili sa dve miesta. Zároveň sa možno prihlásiť aj ako náhradník.

 

Mesačná zbierka pre potreby farnosti

Dnes bude po sv. omšiach pravidelná mesačná zbierka pre potreby farnosti. Vopred Pán Boh zaplať za akúkoľvek obetu.

Pozvánka do pôstnej aktivity pre dospelých

Po adventnej príprave prostredníctvom vystrihovaných betlehemov pre deti chceme počas pôstu pozvať mladých a dospelých k príprave veľkej farskej vystrihovanej pôstnej scény. Kto má chuť a prípadné skúsenosti s modelárstvom, či papierovými modelmi, je vítaný. Pre nahlásenie a viac informácií sa môžete zastaviť v sakristii.

Foto pôstna scéna Jeruzalema – odkaz klik

Upratovanie kostola

Ďakujeme aj za všetky obety a pomoc, ktorú venujete našej farnosti. Tento týždeň prosíme o pomoc pri upratovaní kostola skupinu č. 2.

Úmysly sv. omší
29. januára – 4. februára 2024
Pondelok 29. januára
6:30 + Oskar
18:30 + Terézia – pohrebná
Utorok 30. januára
6:30 Za Božie požehnanie pre Paulínu
18:30 Za Božie požehnanie pre Martina a jeho rodinu
Streda 31. januára
6:30 Za Božie požehnanie a svetlo D. Svätého pre Frederiku s rod.
18:30 + Jozef a rodičia z oboch strán
Štvrtok 1. februára
6:30 + Štefan
16:30 Na dobrý úmysel – v kostole sv. Michala Na vŕšku (lat.)
18:30 Za Božie požehnanie pre Karolínu, Dominika a Norberta s rod.
Piatok 2. februára
6:30 Za obrátenie
18:30 Za Božie požehnanie pre Máriu a deti
Sobota 3. februára
7:00 Za ružencové bratstvo
18:30 + Ferdinand, Veronika a Ferdinand
Nedeľa 4. februára
7:00 + Stanislav, Jozef a krstná mama
8:30 + Margita, Vojtech a Marta
10:00 Za farnosť
11:30 sv. omša v maďarčine
16:30 + sr. Stella a Elena – v kostole v Mlynárciach (lat.)
18:30 Za Božie požehnanie pre Jána a jeho rodinu

Informačný servis nitrianskej diecézy