Oznamy na Nanebovzatie Panny Márie

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Štefana Uhorského, kráľa

Utorok: sv. Vavrinca

Streda: sv. Heleny

Sobota: sv. Pia X.

Nedeľa: Dvadsiata prvá nedeľa v cezročnom období

Farské oznamy:

Pobožnosť k sv. Charbelovi

Pozývame na tradičnú pobožnosť k sv. Charbelovi, ktorá sa uskutoční v nedeľu, 22. augusta, pri večernej sv. omši o 18:30.

 

Latinská sv. omša

Latinská sv. omša v nedeľu, 22.8. mimoriadne nebude. Najbližšia latinská sv. omša bude v nedeľu 29.8. o 16:30

 


Upratovanie kostola

Ďakujeme za starostlivosť o kostol a za všetky obety, ktoré prinášate za našu farnosť. Úprimné Pán Boh zaplať. Tento týždeň prosíme o pomoc pri upratovaní kostola skupinu č. 1.

Úmysly sv. omší

16.08. – 22.08. 2021

Pondelok 16. augusta

6:30   + Štefan, Anna a syn Štefan

18:30  + Juraj

Utorok 17. augusta

6:30    Za Božie požehnanie a zdravie pre Martu a Katarínu

18:30 + Alžbeta, Mária a Vincent

Streda 18. augusta

6:30    + Štefan a Mária

18:30 + Ruženka, Ľudmila a rodičia

Štvrtok 19. augusta

6:30    Ako poďakovanie Pánu Bohu za uzdravenie Márie

18:30 + Ľudmila

Piatok 20. augusta

6:30    Za Božie požehnanie pre Pavlínu

18:30 + Zoltán a ostatní zosnulí z rodiny

Sobota 21. augusta

7:00    + Marta a Mária

18:30  + Jozef, Zora, Jozefína a Anna

Nedeľa 22. augusta

7:00    Za farnosť

8:30   + rodičia Vojtech a Katarína

10:00 + Mária, Jozef, Anna a Jozef

11:30 Svätá omša v maďarčine

18:30  Za ctiteľov sv. Charbela a pútnikov

Informačný servis nitrianskej diecézy