( 2. februára 2020)

 

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Blažeja, spomienka

Streda: sv. Agáty, spomienka

Štvrtok: sv. Pavla Mikiho a spol., spomienka

Sobota: Panny Márie v sobotu

Nedeľa: Piata nedeľa v cezročnom období

 

Farské oznamy:

 

Svätoblažejské požehnanie

V pondelok na sviatok sv. Blažeja budeme na záver sv. omší udeľovať svätoblažejské požehnanie hrdla.

 

Dišputy pod hradom:

V utorok o 18:00 sa uskutočnia pravidelné Dišputy pod hradom s hosťom JCLic. Andrejom Kačmárom. Viac informácií na výveske.

 

Príprava na mestské misie:

V rámci prípravy na mestské misie pozývame sa zapojiť do aktivít. Ide o čítanie Svätého písma od 16.-21.3. Naša farnosť sa do čítania zapojí v piatok, 20. marca od 9:00 – 17:00. Podobne v týždni od 16.-21.3. bude adorácia Najsvätejšej Sviatosti oltárnej u ružových sestier na Šindolke. Do tejto aktivity sa naša farnosť zapojí v pondelok 16. marca od 9:00 – 1:00 po polnoci.

V sobotu, 21. marca je možnosť zúčastniť sa divadelného predstavenia Povolanie pápež  v Divadle Andreja Bagara o 19:00. Cena jedného lístka je 20,- EUR.

Prosíme, kto by sa chcel zapojiť do čítania Sv. písma, adorácie, či pozrieť si divadelné predstavenie, aby sa nahlásil v sakristii.

 

Poďakovanie:

Ďakujeme všetkým, ktorí v piatok pomohli s upratovaním vianočnej výzdoby. Za všetku pomoc úprimné Pán Boh zaplať.

 

Prvý piatok v mesiaci:

V  týždni máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme pol hodinu pred každou sv. omšou, vo štvrtok a piatok hodinu pred večernou sv. omšou.

 

Upratovanie kostola:

Ďakujeme za starostlivosť o tento Boží dom. Tento týždeň prosíme o pomoc skupinu č. 3.

Informačný servis nitrianskej diecézy