Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Henricha

Utorok: sv. Kamila de Lellis

Streda: sv. Bonaventúru

Štvrtok: Panny Márie Karmelskej

Piatok: Sv. Andreja Svorada a Beňadika, patrónov diecézy

Nedeľa: 16. nedeľa cez rok

 

Farské oznamy:

 

Púť na Zobor ku cti sv. Andreja – Svorada:

Nitrianske biskupstvo a farnosti mesta Nitra pozývajú 17. júla 2020 na púť ku cti sv. Andreja – Svorada patróna mesta Nitry. Slávnostnú svätú omšu v ruinách zoborského kláštora bude o 19:00 hod. celebrovať nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák. Po skončení liturgickej slávnosti bude možná prehliadka ruín Zoborského kláštora so sprievodcom. Všetci sú srdečne pozvaní.

 

Upratovanie kostola:

Ďakujeme všetkým, ktorí sa starajú o čistotu v našom chráme a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhate a obetujete sa v našej farnosti. V tomto týždni prosíme o pomoc skupinu č. 3. Ďakujeme.

 

Úmysly sv. omší od 13.7. – 19.7. 2020

 

Pondelok 13.7.

6:30 – + rodičia a starí rodičia

18:30 – Za zdravie a Božie požehnanie pre Juraja

Utorok 14.7.

6:30 – + Štefan a rodičia z oboch strán

18:30 – + Anna, Imrich, Agneša a Jozef

Streda 15.7.

6:30 – Poďakovanie za dožitých 60 rokov kňaza Emila

18:30 – +Ján, Alžbeta a ich rodičia

Štvrtok 16.7.

6:30 – Za zdravie a Božie požehnanie pre Evelínu

18:30 – + Anna, Anton a syn Tibor

Piatok 17.7.

6:30 – Za zdravie a Božie požehnanie pre dcéru Evelínu

18:30 – + Ladislav a rodičia

Sobota 18.7.

7:00 – + Božena

18:30 – + Eva, Jaroslav a syn Jaroslav

Nedeľa 19.7.

7:00 – + Anna, Anton a syn Tibor

8:30 – + Július, Helena a bratia

10:00 – + Anton, Emília, Ladislav a Alena

18:30 – za farnosť

Informačný servis nitrianskej diecézy