Oznamy na Dvadsiatu šiestu nedeľu v Cezročnom období

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Kozmu a Damiána

Utorok: sv. Vincenta de Paul

Streda: sv. Václava

Štvrtok: sv. Michala, Gabriela a Rafaela

Piatok: sv. Hieronyma

Sobota: sv. Terézie z Lisieux

Nedeľa: Dvadsiata siedma nedeľa v cezročnom období

 

Farské oznamy:

Maľovanie kostola a náhradné miesto sv. omší:

V kostole sa pracuje na novej výmaľbe. Práce by mali trvať do decembra. Čas svätých omší sa nemení. Vzhľadom na práce sa budú sláviť sv. omše v refektári až do odvolania. Prosíme, využívajte na vstup bočný vchod. Vopred ďakujeme za všetky modlitby, aby sa toto dielo vydarilo na Božiu slávu.

 

Katedrálny organový festival – Nitra 2022:

Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade prebieha 6. ročník Katedrálneho organového festivalu. Každú septembrovú nedeľu vás pozývame na koncert o 19:00 hod. Viac informácií na výveske.

 

Stretnutie birmovancov:

Pozývame všetkých birmovancov a ich rodičov na úvodné stretnutie, ktoré bude v refektári v piatok o 19:30.

 

Fatimská sobota:

Tento týždeň máme prvú sobotu v mesiaci. Pobožnosť bude po rannej sv. omši. Všetkých srdečne pozývame.

 

Zbierka na opravu refektára a kostola:

Dnes sa uskutoční mesačná zbierka na opravu refektára a kostola. Vopred Pán Boh zaplať za všetky obety.

 

Upratovanie kostola:

Tento týždeň prosíme o pomoc pri upratovaní skupinu č. 1.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispievate svojou službou k starostlivosti o tento chrám a za všetky obety a modlitby obetované za túto farnosť.

 

Úmysly sv. omší

26.09. –  02.10.2022

Pondelok 26. septembra

6:30      Za zdravie a Božie požehnanie pre Sofiu a je rodinu

18:30    na úmysel kňaza

Utorok 27. septembra

6:30      Za zdravie a Božie požehnanie pre Reginu s rodinou

18:30    + kňaz Ľubomír

Streda 28. septembra

6:30      Za zdravie a Božie požehnanie pre Frederiku s rodinou

18:30    Za zdravie a Božie požehnanie pre dcéru

Štvrtok 29. septembra

6:30      Za zdravie a Božie požehnanie pre Jána a Máriu s rodinou

18:30    Za zdravie a Božie požehnanie pre Michala a jeho rodinu

Piatok 30. septembra

6:30      Za zdravie a Božie požehnanie pre Otíliu

18:30    + Ľudovít

Sobota 01. októbra

7:00      + Jozef a Anna

18:30    + Andrea, Štefan, Etela a Jozefína

Nedeľa 02. októbra

7:00      + Oskar, rodičia, starí a prastarí rodičia

8:30      Za zdravie a Božie požehnanie pre Paulínu a Henricha

10:00    za farnosť

11:30    sv. omša v maďarčine

16:30    + Vendelín a Valéria (latinská)

18:30    + Valéria a František

Informačný servis nitrianskej diecézy