27. októbra 2019

 

Liturgický kalendár:

 

Pondelok: sv. Šimona a Júdu, sviatok

Piatok: Všetkých svätých, slávnosť

Sobota: Spomienka na všetkých verných zosnulých

Nedeľa: 31. nedeľa v cezročnom období

 

Farské oznamy:

 

Október – mesiac ruženca

Počas mesiaca októbra sa vždy pred večernou sv. omšou (okrem stredy) spoločne modlíme svätý ruženec pred Najsvätejšou Sviatosťou oltárnou. Pozývame k tejto modlitbe, aj posledné dni mesiaca, v pondelok, utorok a štvrtok. Začiatok modlitby sv. ruženca o 17:50.

Sväté omše počas sviatkov

V piatok na prikázaný sviatok Všetkých svätých budú sv. omše ako v nedeľu. V sobotu na Dušičky budú sv. omše o 7:00, 12:00 a 18:30.

 

Prvý piatok v mesiaci

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme ako zvyčajne, pol hodinu pred každou sv. omšou a vo štvrtok a v piatok hodinu pred večernou sv. omšou. Využime príležitosť pomôcť dušiam v očistci a pripravme svoje srdcia, aby naše modlitby za nich boli Bohu milé.

Úplné odpustky v prospech zosnulých:

 

  1. Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím V Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci.

Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky: sv. spoveď (krátko predtým), sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a modlitba na úmysel Sv. Otca (stačí Otčenáš, Zdravas´ a Sláva). A ďalej ako vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému.

Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa, čiže od poludnia 1.11. až do polnoci 2.11.

  1. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky. Jedna sv. spoveď stačí na všetky odpustky.

Spovedáme pred každou sv. omšou pol hodinu ráno i večer.

 

Vstup do krypty a pobožnosť na Dušičky

 

Počas spomínaných „dušičkových!“ dní bude možnosť vstúpiť do kostolnej krypty a pomodliť sa za zosnulých:

 

Vo piatok 1. novembra od 17.30 do 19.45 hod.

 

V sobotu 2. novembra od 11.30 do 13.15 hod. a 17.30 do 19.45 hod.

 

V piatok 1. novembra po večernej sv. omši budeme mať pobožnosť na dušičky.

 

Okrem toho, do kostolnej krypty bude možné vstúpiť v dňoch 3. – 8. novembra vždy od 17.30 do 19.15 hod.

 

Prvá sobota v mesiaci

V sobotu po rannej sv. omši pozývame na fatimskú pobožnosť.

Misijná zbierka

Misijná zbierka z minulej nedele činí 982,94 EUR. Úprimné Pán Boh zaplať!

Sviečka za nenarodené deti

OZ Fórum života organizuje pravidelnú zbierku Sviečka za nenarodené deti. Kúpou sviečky za 1 EUR podporíte projekty na pomoc ženám po potrate, resp. ktoré ho zvažujú, aby od neho upustili. Sviečky sa nachádzajú pri Kat. novinách. Fórum života ďakuje za podporu.

Upratovanie chrámu:

Ďakujeme za starostlivosť o tento Boží dom. Tento týždeň prosíme o pomoc 1. skupinu.

 

Úmysly sv. omší

( 28. október – 03. november)

                                                

Pondelok 28.10.

6:30:     +    Anton

18:30    R

Utorok 29.10.

6:30:     +    Rodičia Imrich, Anna, Ondrej a Alžbeta

18:30          Za obrátenie a Božiu pomoc pre Alenu s rodinou

 

Streda 30.10.

6:30:           Za zdravie a Božiu pomoc pre Katarínu

18.30:         Za obrátenie a Božiu pomoc pre Tatianu

Štvrtok 31.10.

6:30:     +    Irma a Mária

18:30:          Za Božiu pomoc pre Evu

Piatok 01.11.

7:00            Za zdravie a Božiu pomoc pre Igora a Róberta

8:30      +    Jozef, Alfonz, Ján a rodičia

10:00           Za Farnosť

11:30     +    Márton, Irén és László

18:30    +    Za duše v očistci

Sobota 02.11.

7:00:           R

12:00    +    Marta a Jozef

18:30    +    Ján, Mária, Valéria, Vendelín, Mária

Nedeľa 03.11.

7:00:           Za farnosť

8:30:           Za zdravie a Božiu pomoc pre kňaza Marka

10:00:   +    Margita, Tibor

11:30:    +    Imre, Borbála, Irma, István, Dezsö, szüleik és nagyszü.

18:30    +    Krstní rodičia

Informačný servis nitrianskej diecézy