Oznamy na Dvadsiatu piatu nedeľu v Cezročnom období

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Januára

Utorok: sv. Andreja Kima Taegona, Pala Hasanga a spoločníkov

Streda: sv. Matúša, apoštola a evanjelistu

Štvrtok: sv. Emeráma, patróna katedrály v Nitre

Piatok: sv. Pátra Pia z Pietrelciny

Sobota: Panny Márie v sobotu

Nedeľa: Dvadsiata šiesta nedeľa v cezročnom období

 

Farské oznamy:

Maľovanie kostola a náhradné miesto sv. omší:

Od tohto týždňa sa začína s výmaľbou kostola. Práce by mali trvať do decembra. Čas svätých omší sa nemení. Vzhľadom na práce sa budú sláviť sv. omše v refektári až do odvolania. Prosíme, využívajte na vstup bočný vchod. Vopred ďakujeme za všetky modlitby, aby sa toto dielo vydarilo na Božiu slávu.

IMG_1918 

Pobožnosť na sv. Charbela:

Vo štvrtok, 22. septembra, pri večernej sv. omši bude tradičná pobožnosť k sv. Charbelovi. Táto večerná sv. omša o 18:30 bude mimoriadne v Katedrále na Hrade. Srdečne všetkých pozývame.

 

Katedrálny organový festival – Nitra 2022:

Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade prebieha 6. ročník Katedrálneho organového festivalu. Každú septembrovú nedeľu vás pozývame na koncert o 19:00 hod. Viac informácií na výveske.

 

Zbierka na opravu refektára a kostola:

Na budúcu nedeľu sa uskutoční mesačná zbierka na opravu refektára a kostola. Vopred Pán Boh zaplať za všetky obety.

 

Upratovanie kostola:

Tento týždeň prosíme o pomoc pri upratovaní skupinu č. 4.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispievate svojou službou k starostlivosti o tento chrám a za všetky obety a modlitby preň. Ďakujeme aj všetkým, ktorí ste pomohli pripraviť refektár, aby sme mohli dôstojne sláviť sv. omše.

 

Úmysly sv. omší

19.09. –  25.09.2022

Pondelok 19. septembra

6:30      Za zdravie a Božie požehnanie pre Frederiku a rodinu

18:30    + Katarína (pohrebná)

Utorok 20. septembra

6:30      Poďakovanie za 55 rokov manželstva

18:30    + Júlia, Ferdinand a rodičia z oboch strán

Streda 21. septembra

6:30      Za zdravie a Božie požehnanie pre Rudolfa a Rozáliu

18:30    + Elena, Rudolf a rodičia z oboch strán

Štvrtok 22. septembra

6:30      Za zdravie a Božie požehnanie pre Ivku

18:30    Za pútnikov – sv. omša bude na Hrade v Katedrále

Piatok 23. septembra

6:30      + Marek a Rudolf

18:30    Za Božie požehnanie pre Jána a jeho rodinu

Sobota 24. septembra

7:00      + Jozefína a Tibor

18:30    Za zdravie a Božie požehnanie pre Martinu

Nedeľa 25. septembra

7:00      Za farnosť

8:30      + Helena, František a Júlia

10:00    + Miroslav

11:30    sv. omša v maďarčine

16:30    + Za Božie požehnanie pre manželov a rodiny z oboch strán (latinská)

18:30    + Vincent, Veronika, rodičia, starí rodičia a prarodičia

Informačný servis nitrianskej diecézy