Verejné sv. omše sa pre zákaz kvôli pandémii koronavírusu nekonajú. Pozývame k modlitbe na tých miestach, kde sa nachádzame. Spájajme sa s trpiacim Kristom v tomto neľahkom čase a obetujme za spásu a záchranu sveta svoje utrpenie a modlitby.

 

Úmysly sv. omší:  16.03. – 22.03. 2020

Úmysly budú slávené v daných dňoch ako súkromné sv. omše

 

Pondelok 16.03.

Za zdravie a Božiu pomoc pri operácii pre Máriu

 

Utorok 17.03.

+ Mária

+ Milan a rodičia

 

Streda 18.03.

+ Alžbeta a Karol

Za zdravie a Božie požehnanie pre dcéru

 

Štvrtok 19.03.

Za Božie požehnanie pre kňaza

Za Božie požehnanie pre rodiny Jozefa, Márie a Jozefa

 

Piatok 20.03.

+ Jozef, Valéria, a Jozefína

Za Božie požehnanie pre zaťa Jozefa, syna Jozefa a celú rodinu

 

Sobota 21.03.

+ Anna

+ Ľudovít a rodičia z oboch strán

 

Nedeľa 22.03.

+ Alexander, Otília, Štefan, Helena, Ján a Zdenka

+ Jozef

Za farnosť

+ Leonard a Anna

 

Informačný servis nitrianskej diecézy