Oznamy na Druhú adventnú nedeľu

Liturgický kalendár:

Utorok: Panny Márie Guadalupskej

Streda: Sv. Lucie, panny a mučenice

Štvrtok: Sv. Jána od Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi

Nedeľa: Tretia adventná nedeľa

Farské oznamy:

Rorátne sv. omše

V utorok a v sobotu budeme sláviť sv. omše pri svetle sviec a s mariánskym omšovým formulárom ako rorátne sv. omše. V sobotu bude pri rorátnej sv. omši znieť gregoriánsky chorál a po sv. omši pozývame na farské raňajky do refektára.

Zbierka na charitu

Dnes po sv. omšiach bude zbierka na charitu. Za vaše milodary v mene Nitrianskej diecéznej charity vopred Pán Boh zaplať!

Dišputy pod Hradom

V stredu, 13. decembra sa v seminári uskutočnia Dišputy pod Hradom. Viac informácií na výveske.

Spovedanie chorých pred Vianocami

Chorých, ktorí nemôžu prísť na sv. spoveď do kostola, radi prídeme vyspovedať k nim domov. Prosíme, aby ste ich nahlásili v sakristii. Navštívime ich v utorok, 19. decembra.

Spovedanie pred Vianocami

Spoločná sv. spoveď pred Vianocami bude v našom meste na Tretiu adventnú nedeľu, 17. decembra. V našom kostole sa bude spovedať od 16:00 do večernej sv. omše.

Upratovanie kostola

Ďakujeme za všetky obety a pomoc, ktorú venujete našej farnosti. Tento týždeň prosíme o pomoc pri upratovaní kostola skupinu č. 3.

Informačný servis nitrianskej diecézy