Oznamy na Dvadsiatu prvú nedeľu v Cezročnom období

Liturgický kalendár:

Pondelok: Preblahoslavenej Panny Márie Kráľovnej

Streda: sv. Bartolomeja

Štvrtok: sv. Ľudovíta

Sobota: sv. Moniky

Nedeľa: Dvadsiata druhá nedeľa v cezročnom období

 

Farské oznamy:

Sviatosť birmovania v našej farnosti v roku 2023:

V našej farnosti sa v roku 2023 bude sláviť sviatosť birmovania. Viac informácií o možnosti prihlásenia na výveske.

 

Pobožnosť k sv. Charbelovi:

V pondelok, 22. augusta, pri večernej sv. omši bude tradičná pobožnosť k sv. Charbelovi. Srdečne všetkých pozývame.

 

Úmysly na sv. omše do konca roka 2022:

Kto by túžil dať si zapísať úmysel sv. omše do konca tohto kalendárneho roka, môže tak urobiť v sakristii po sv. omšiach.

 

Parkovanie pri kostole počas sv. omší:

Opätovne pripomíname, že s vedením Mestskej polície je dohodnuté výnimočné povolenie parkovať počas sv. omší na Pribinovom námestí a Samovej ulici. Pokiaľ to je možné, neparkujte na zákrute pod kostolom, ale hlavne od kostola smerom vyššie. V prípade nejasností, resp. prítomnosti príslušníkov Mestskej polície, ktorí by neboli informovaní o tomto dovolení, ohláste nás v sakristii.

Postup prác a zbierka na opravu kostola:

V refektári sa v tomto týždni podarilo namontovať nové historické repliky okien. Refektár je prístupný, kto by mal záujem sa pozrieť. Dnes bude pravidelná zbierka na opravu kostola a refektára. Vopred Pán Boh odmeň za každú obetu na tento úmysel.

 

Prekvapenie pre deti na konci prázdnin:

Prázdniny sa pomaly končia, preto na budúcu nedeľu po sv. omši o 10:00 na všetky deti bude čakať pred kostolom malé prekvapenie.

 

Upratovanie kostola:

Tento týždeň prosíme o pomoc pri upratovaní kostola skupinu č. 4.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispievate svojou službou k starostlivosti o tento chrám a za všetky obety a modlitby preň.

 

Úmysly sv. omší

22.08.2022 – 28.08.2022

Pondelok 22. augusta

6:30      Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Lukáša a Lucie

18:30    za pútnikov

Utorok 23. augusta

6:30      + Anna, Ján a syn Stanislav

18:30    + Jozef a Štefánia

Streda 24. augusta

6:30      + Irma a Mária

18:30    + Ľudovít a Antónia

Štvrtok 25. augusta

6:30      + Katarína a Mária

18:30    + Ľudovít a Oľga

Piatok 26. augusta

6:30      + Ladislav, rodičia a súrodenci

18:30    + Ľudovít

Sobota 27. augusta

7:00      na úmysel kňaza

18:30    Poďakovanie za 80 r. života Marty a prosba o Božie požehnanie do ďalších rokov

Nedeľa 28. augusta

7:00      za farnosť

8:30      + Róbert

10:00    + Marta, Ladislav, Michal, Terézia a rodičia

11:30    sv. omša v maďarčine

16:30    + za Božie požehnanie pre rodinu (latinská)

18:30    + Rozália, Vojtech, Alžbeta a Štefan

Informačný servis nitrianskej diecézy