Oznamy na Štvrtú veľkonočnú nedeľu

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Jozefa, robotníka

Utorok: sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi

Streda: sv. Filipa a Jakuba, apoštolov

Štvrtok: sv. Floriána, mučeníka

Sobota: Votívna omša o Panne Márii

Nedeľa: Piata veľkonočná nedeľa

Farské oznamy:

Mesiac máj – pobožnosť

Počas mesiaca máj sa budeme na začiatku večernej svätej omše modliť litánie k Panne Márii. Nezabúdajme pri zvolaniach k našej nebeskej Matke ďakovať jej za nesmiernu ochranu, ktorú nám preukazuje a zároveň ju prosiť, aby vystierala nad nami svoje žehnajúce materinské ruky.

 

Pobožnosť k sv. Antonovi:

Pobožnosť k sv. Antonovi sa modlíme v utorky po večernej sv. omši. Srdečne pozývame.

 

Prvý piatok v mesiaci:

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci marec. Spovedať budeme pol hodinu pred každou sv. omšou, vo štvrtok a piatok hodinu pred večernou sv. omšou. V piatok pred rannou a po večernej sv. omši bude prvopiatková pobožnosť.

 

Nočná adorácia za kňazov, budúcich kňazov a za pokoj v svete:

Pozývame vás všetkých aj tento prvý piatok na nočnú adoráciu. Tá bude opäť v noci z piatka na sobotu (5.05.-6.05.) – od večernej sv. omše v piatok do rannej v sobotu. O 21:00, 00:00 a o 03:00 sa počas adorácie budeme modliť ruženec. Pozývame k spoločnej modlitbe.

 

Fatimská pobožnosť na Prvú sobotu

V sobotu pred rannou sv. omšou o 6:30 pozývame na záver adorácie na Fatimskú pobožnosť.

 

Stretnutie ružencového bratstva:

V sobotu bude po rannej sv. omši stretnutie ružencového bratstva našej farnosti. Pozývame všetkých členov na stretnutie.

 

Zbierka na seminár

Dnes bude zbierka na Kňazský seminár v Nitre. Vopred Pán Boh zaplať.

 

Upratovanie kostola

Ďakujeme za pomoc pri starostlivosti o kostol a za všetky obety pre farnosť. V tomto týždni prosíme o pomoc pri upratovaní kostola skupinu č. 3.

Informačný servis nitrianskej diecézy