Oznamy na Dvadsiatu druhú nedeľu v Cezročnom období

Liturgický kalendár:

Štvrtok: sv. Košických mučeníkov

Piatok: Narodenie Panny Márie

Sobota: Votívna sv. omša o Panne Márii

Nedeľa: Dvadsiata tretia nedeľa v cezročnom období

Farské oznamy:

Púť do moravských Žarošíc:

Púť do moravskej obce Žarošice bude na budúcu sobotu, 9. septembra. Odchod autobusu bude o 7:00 spred zimného štadióna.

Príprava birmovancov pred birmovkou:

V našej farnosti16. septembra o 10:30 bude náš diecézny biskup, Mons. Viliam Judák udeľovať sviatosť birmovania. Bezprostredná príprava na túto sviatosť začne vo štvrtok 7. septembra večernou sv. omšou. Birmovanci sa zúčastnia sv. omší počas deviatich dní pred birmovkou a budeme sa spoločne modliť deviatnik k Duchu Svätému. Zároveň bude aj nácvik slávenia. Všetci birmovanci majú účasť povinnú.

Organový festival na Nitrianskom hrade:

Počas mesiaca septembra sa bude konať organový festival na Nitrianskom hrade. Koncerty budú každú septembrovú nedeľu so začiatkom o 19:00. Vstupné dobrovoľné.

Plagát Katedrálny Organový Festival 2023

Pútnický zájazd do Talianska – máj 2024:

V budúcom roku organizuje naša farnosť opäť v spolupráci s cestovnou kanceláriou Awertour farskú púť do Talianska v termíne 1.-8. mája 2024. Cena je 680,- EUR. Viac informácií a program púte si môžete pozrieť na výveske. Záväzne sa môžete prihlásiť v sakristii po sv. omšiach.

Program púte

Príprava dospelých na sviatosti:

Dospelí, ktorí by sa radi pripravili na krst alebo birmovku, nech sa nahlásia na farskom úrade alebo v sakristii počas mesiaca septembra. Príprava bude prebiehať počas školského roka.

Upratovanie kostola:

Ďakujeme za pomoc pri starostlivosti o kostol a za všetky obety pre farnosť. V tomto týždni prosíme o pomoc pri upratovaní kostola skupinu č. 1.

Úmysly sv. omší
4. septembra – 10. septembra 2023
Pondelok 4. septembra
6:30 Za živých a zosnulých z rodiny
18:30 na úmysel kňaza
Utorok 5. septembra
6:30 Za Božie požehnanie pre Mariána
18:30 1. + Aladár a Olympia
2. Za Božie požehnanie pre rodinu bohuznámeho dobrodinca
Streda 6. septembra
6:30 Za Božie požehnanie a dar pre Damiána
18:30 + Štefan a Mária
Štvrtok 7. septembra
6:30 Za Božie požehnanie pre Hanu
18:30 + Jolana
Piatok 8. septembra
6:30 + Ondrej, Alžbeta, Anna a Imrich
18:30 + Jozef, Rozália a ich rodičia
Sobota 9. septembra
7:00 Za Božie požehnanie pre Juraja
18:30 Za Božie požehnanie pre Tibora, Emíliu a deti
Nedeľa 10. septembra
7:00 + Štefan a Pavlína
8:30 + Michal
10:00 Za farnosť
11:30 sv. omša v maďarčine
16:30 Na dobrý úmysel – v kostole v Mlynárciach (lat.)
18:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Kristínu a Jakuba

Informačný servis nitrianskej diecézy