11. júla 2021

Liturgický kalendár:

Utorok: sv. Henricha

Streda: sv. Kamila de Lellis

Štvrtok: sv. Bonaventúru

Piatok: Panny Márie Karmelskej

Sobota: sv. Andreja – Svorada a Beňadika

Nedeľa: Šestnásta nedeľa v cezročnom období

Farské oznamy:

Slávnosť sv. Andreja Svorada, patróna mesta Nitra

Otec biskup Viliam nás takto povzbudzuje: „Drahí bratia a sestry, v predvečer slávnosti sv. Andreja Svorada a Beňadika v piatok, 16. júla, si chceme v areáli bývalého Zoborského kláštora pri zoborskej nemocnici uctiť sv. Svorada, patróna nášho mesta. V tomto roku nebudeme pre mimoriadne okolnosti pandémie putovať spoločne pešo, ale stretneme sa pri slávení sv. omše o 19:00. Duchovne sa na toto slávenie môžeme pripraviť aj tým, že vo štvrtok zachováme ako deň pôstu a modlitieb za nové duchovné povolania a za odvrátenie šíriacej sa pandémie“. Večerná sv. omša (18:30) v piatok preto v našom kostole nebude. Úmysel bude slávený na sv. omši ku cti sv. Andreja – Svorada.

 

Sväté prijímanie opäť bežným spôsobom

Vzhľadom na aktuálnu dobrú situáciu sa postupne vraciame k riadnemu rozdávaniu sv. prijímania do úst. Ubezpečujeme vás, že pri rozdávaní sv. prijímania nedochádza ku dotyku s prijímajúcim. Ak by také nastalo, kňaz si hneď vydezinfikuje ruky. Z tohto dôvodu už nebude potrebné umývanie prstov po sv. prijímaní. Nechajme sa sýtiť Bohom v pokore dieťaťa.

 

Mesačná zbierka na opravu kostola

Na budúcu nedeľu po sv. omšiach bude pravidelná mesačná zbierka pre potreby farnosti, ktorá bude použitá na ďalšie práce pri oprave kostola. Momentálne je v refektári natiahnuté nové kúrenie a prerába sa kotolňa, ktorá vykuruje kostol a refektár. Pri prácach sa zistil únik vody z kúrenia na dvoch miestach v podlahe kostola. Tento stav, ktorý pravdepodobne trval niekoľko rokov sa bude musieť odstrániť. Úprimné Pán Boh zaplať za všetky milodary a modlitby, aby sa s Božou pomocou darilo pokračovať v prácach.

 

Zapisovanie úmyslov sv. omší

V sakristii je možnosť zapísať si úmysly sv. omší do konca kalendárneho roka 2021.

 

Upratovanie kostola

Ďakujeme za starostlivosť o kostol a za všetky obety, ktoré prinášate za našu farnosť. Ďakujeme aj za kvety, ktoré nosíte do kostola a tak môžu krášliť príbytok Pána. Úprimné Pán Boh zaplať. Tento týždeň prosíme o pomoc pri upratovaní kostola skupinu č. 4.

Úmysly sv. omší

12.07. – 18.07. 2021

Pondelok 12. júla

6:30   Za Božiu pomoc pre Martu a Katarínu

18:30  + Marta

Utorok 13. júla

6:30    + Ľudovít a rodičia z oboch strán

18:30 + Ernest a Melánia

Streda 14. júla

6:30    Za Božie požehnanie pre Michala a Annu

18:30 Za Božie požehnanie a milosti pre Juraja

Štvrtok 15. júla

6:30    Za Božie požehnanie pre Michala, Annu a jej rodinu

18:30 + Ján, Alžbeta a rodičia

Piatok 16. júla

6:30    + Štefan, rodičia a starí rodičia z oboch strán

19:00 + Ľubica, Alžbeta a Marián (pri Zoborskej nemocnici)

Sobota 17. júla

7:00    + Emil a ostatní zosnulí z rodiny

18:30  Za Božie požehnanie pre Kristínku

Nedeľa 18. júla

7:00    +Ján

8:30    + rodičia Július a Helena

10:00  za farnosť

11:30   (sv. omša po  maďarsky)

16:30 na dobrý úmysel ( sv. omša v mimoriadnej forme, po latinsky)

18:30  + Štefan

Informačný servis nitrianskej diecézy