Oznamy na Šiestu nedeľu v cezročnom období

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Valentína

Sobota: Spomienka Panny Márie

Nedeľa: Siedma nedeľa v cezročnom období

 

Farské oznamy:

Pobožnosť k sv. Valentínovi

Pozývam všetkých, ktorí chcú prosiť požehnanie do svojho vzťahu manželského, či snúbeneckého, alebo zatiaľ hľadajú odpovede, či manželstvo má byť zavŕšením ich vzťahu, na pobožnosť k sv. Valentínovi, ktorého relikvie budeme na jeho sviatok mať možnosť si uctiť. Pozývame aj tých, ktorí chcú prosiť o spoznanie životného partnera. Pobožnosť sa uskutoční na sviatok sv. Valentína, tento pondelok, 14. februára, pri večernej sv. omši.

Modlitby za pokoj na Ukrajine:

Na koniec každej sv. omše sa budeme spoločne modliť za pokoj na Ukrajine a vo svete. Pamätajme na tento úmysel aj pri svojich osobných modlitbách.

Synodálna cesta v našej farnosti:

V rámci synodálnej cesty bude možnosť sa do nej zapojiť v utorok po večernej sv. omši.

Študentské sv. omše v našom chráme:

Po pandemickej prestávke pozývame opäť na stredajšie sv. omše pre študentov, ktoré sa slávia v našom chráme v stredu o 18:30. Program Univerzitného pastoračného centra prebieha v bežnom režime a časoch. Viac info na http://www.upcnitra.sk .

Mesačná zbierka na opravu kostola a refektára:

Na budúcu nedeľu pri sv. omšiach bude pravidelná mesačná zbierka na opravu kostola a refektára. Vopred Pán Boh odmeň za pomoc a modlitby.

Upratovanie kostola:

Ďakujeme za pomoc pri upratovaní kostola a za všetku starostlivosť, ktorú preukazujete tomuto chrámu a farnosti. Tento týždeň prosíme o pomoc pri upratovaní 3. skupinu.

Úmysly sv. omší

14.02.2022 – 20.02.2022

 

Pondelok 14. februára

6:30      Za obrátenie pre Katarínu

18:30    + Eva

Utorok 15. februára

6:30      + Irena a rodičia

18:30    + Dušan, Imrich, Alexander a starí rodičia

Streda 16. februára

6:30            Za Božie požehnanie pre Juraja, Marka a Lukáša

18:30    + Jozef, Eleonóra, súrodenci, rodičia a ostatní zosnulí z rodiny

Štvrtok 17. februára

6:30      + Terézia a Zoltán

18:30    Za Božie požehnanie pre Jozefínu

Piatok 18. februára

6:30      Poďakovanie a prosba o Božie požehnanie pre rodinu

18:30    + Peter, Žofia, súrodenci, rodičia a ostatní zosnulí z rodiny

Sobota 19. februára

7:00      + Mária, Milada

18:30    + Alžbeta, Ján a ich rodičia

Nedeľa 20. februára

7:00      + Jozef, Rozália a ich rodičia

8:30      za farnosť

10:00    Za Božie požehnanie pre Luciu, Michala a deti

11:30    (sv. omša v maďarčine)

16:30    Za Božie pož. pre Helenu, Emu a Mentora (sv. omša v latinčine)

18:30    Za Božie požehnanie pre Martina

Informačný servis nitrianskej diecézy