Liturgický kalendár:

Pondelok: Povýšenie sv. Kríža, sviatok

Utorok: Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska

Streda: sv. Kornélia a Cypriána, spomienka

Nedeľa: 25. nedeľa cez rok

 

Farské oznamy:

Hygienické opatrenia COVID-19:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre vydal nariadenie, že od 12. 9. do konca septembra je zakázané usporadúvanie podujatí, pri ktorých by počet účastníkov presiahol počet 250 osôb v interiéri. Počet miest na sedenie v našom chráme (spodná časť kostola a vrchný balkón s chórom) zodpovedá tomuto nariadeniu. Ak by po príchode do kostola nebolo v týchto priestoroch možné nájsť voľné miesto, prosíme, aby ste sv. omšu sledovali z exteriéru, keďže počet dovolených miest by sa prekročil. Pre osoby žijúce mimo jednej domácnosti je odporúčané sedieť tak, že medzi miestami zostane voľné miesto.

Pri vstupe do kostola je potrebné použiť dezinfekciu a používať rúško. Kto by vykazoval príznaky respiračného ochorenia, nesmie sa sv. omše zúčastniť a má sa izolovať v domácnosti.

Pred rozdávaním sv. prijímania si každý kňaz dezinfikuje ruky. Veriacich prosíme o nasledovné: Tí veriaci, ktorí chcú prijímať sv. prijímanie do rúk, nech prídu na sväté prijímanie ako prví. Keď kňaz podá sv. prijímanie týmto veriacim, nech pristúpia tí, ktorí chcú prijímať sv. prijímanie do úst.

Ďakujeme, že dodržiavate všetky nariadenia, ktoré pomáhajú prekonať ťažkú situáciu.

 

Zbierka na Boží hrob presunutá z Veľkej noci:

Dnes po sv. omšiach bude zbierka na Boží hrob a ostatné pútnické miesta vo Svätej zemi. Táto zbierka je preložená z Veľkej noci, keďže pre pandémiu sa nemohla uskutočniť.

Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie:

Na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie budú sv. omše ako v nedeľu.

 

Upratovanie kostola:

Ďakujeme všetkým, ktorí sa starajú o čistotu v našom chráme a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhate a obetujete sa v našej farnosti. Ďakujeme za aj za kvety, ktoré nosievate do nášho chrámu. V tomto týždni prosíme o pomoc pri upratovaní kostola skupinu č. 4. Ďakujeme.

Úmysly sv. omší

14.09.-20,09.2020

Pondelok 14. septembra

6:30    –        za pomoc a zmierenie utrpenia pre duše v očistci

18.30  –        ZBP pre Máriu

Utorok 15. septembra

7:00    –       ZBP pre Emíliu

8:30     –       + Ján, Mária, a rodičia

10:00   –       + Ľudovít a Oľga

18:30  –       + Jozef

Streda 16. septembra

6:30    –        za návrat k Bohu pre manžela a deti

18:30  –       ZBP pre Máriu a celú rodinu

Štvrtok 17. septembra

6:30    –       + Marián a František

18:30  –       + Štefan, Helena a ich deti Anna a Pavol

Piatok 18. septembra

6:30    –           + Ľuboš a Víťazoslav

18:30  –           + Alžbeta, Ján a ich rod.

Sobota 19. septembra

7:00    –       ZBP pre Máriu, Mariana a Gabrielu

18:30  –       + Štefan a Marta

Nedeľa 20. septembra

7:00    –       za farnosť

8:30    –       +  Pavol a Mária

10:00  –       + Vendelín

18:30  –       + Vladimír

Informačný servis nitrianskej diecézy