Oznamy na Štvrtú veľkonočnú nedeľu

Liturgický kalendár:

Piatok: Panny Márie Fatimskej

Sobota: sv. Mateja, apoštola

Nedeľa: Piata veľkonočná nedeľa

Farské oznamy:

Májové pobožnosti

Počas mesiaca máj sa budeme na začiatku večernej svätej omše modliť litánie k Panne Márii. Nezabúdajme pri zvolaniach k našej nebeskej Matke ďakovať jej za nesmiernu ochranu, ktorú aj v týchto ťažkých časoch nám preukazuje a zároveň ju prosiť, aby vystierala nad nami svoje žehnajúce materinské ruky.

 

Čistenie Hradného kopca:

V rámci prípravy na Národné stretnutie mládeže v Trenčíne sa dňa 14. mája(sobota) uskutoční Popoludnie angažovanosti mladých v Nitre. Popoludnie angažovanosti bude spočívať v čistení hradného areálu. Mladí mesta Nitry sú pozvaní spoločne sa stretnúť a prispieť zároveň k skrášleniu dominanty mesta Nitra. Zraz účastníkov bude o 14.00 hod. pred Diecéznym pastoračným centrom na Pribinovom námestí. Účastníci nech si prinesú pracovné rukavice.

Koncert v katedrále:

Bohoslovci nášho kňazského seminára všetkých pozývajú na ďakovný koncert, ktorý venujú všetkým dobrodincom, ktorí pamätajú na seminár. Koncert bude na budúcu nedeľu (15.5.) o 16:30 v Katedrále. Spieva Schola cantorum Kňazského seminára v Nitre..

 

Zbierka na kňazský seminár

Dnes po sv. omši bude zbierka na náš kňazský seminár. V mene bohoslovcov a predstavených vopred úprimné Pán Boh zaplať!

Upratovanie kostola

Ďakujeme všetkým, ktorí prispievate svojou službou k starostlivosti o tento chrám a za všetky obety preň. Tento týždeň prosíme o pomoc pri upratovaní kostola skupinu č. 1.

Úmysly sv. omší

09.05.2022 – 15.05.2022

 

Pondelok 09. mája

6:30      Za zdravie a Božie požehnanie pre bohuznámeho dobrodinca

18:30    Za zdravie a Božie požehnanie pre Vojtecha

Utorok 10. mája

6:30      + Štefan

18:30    + František, Irma a Katarína

Streda 11. mája

6:30      Za zdravie a Božie požehnanie pre Lýdiu a Miroslava

18:30    + Vladmír

Štvrtok 12. mája

6:30      + Ján a Alžbeta

18:30    + Jozef, Veronika a ostatní zosnulí z rodiny

Piatok 13. mája

6:30      + kňaz Ľubomír

18:30    + Martin

Sobota 14. mája

7:00      Za dar dieťaťa a požehnanie pre bohuznámych manželov

18:30    Za zdravie a Božie požehnanie pre Paulínu

Nedeľa 15. mája

7:00      + Jozef, Jozef a Peter

8:30      Za farnosť

10:00    Za zdravie a Božie pož. pre Johanu, Kláru, Damiána, Bibianu a Mária

11:30    (sv. omša v maďarčine)

16:30    + Magdaléna, Gašpar, Vojtech, Gejza, Erika, Vojtech, Eva (sv. omša v latinčine)

18:30    Za zdravie a Božie požehnanie pre Martinu

Informačný servis nitrianskej diecézy