Liturgický kalendár:

Nedeľa: Piata veľkonočná nedeľa

 

Farské oznamy:

Očakávanie dovolenia slávenia sv. omší:

Vzhľadom na plánované uvoľnenie opatrení pre epidémiu sa očakáva aj dovolenie slávenia sv. omší. Zatiaľ nie je jasné, akým spôsobom sa toto uvoľnenie bude realizovať. Rátame aj s možnosťou slávenia sv. omší v priestore pred kostolom hlavne v nedeľu. Sledujte našu farskú stránku, kde budeme informovať o konkrétnych riešeniach.

 

Kostol otvorený na modlitbu, sv. spoveď:

Predsieň kostola je počas dňa otvorená k modlitbe. Je možné na lístok napísať aj úmysel modlitieb, za ktoré sa budeme spoločne modliť 22. mája pri pobožnosti k sv. Charbelovi.

Kostol je otvorený na modlitbu, adoráciu a sv. spoveď, či sv. prijímanie každý deň od 9:00 do 11:00 hod. Prosíme o dodržiavanie všetkých hygienických usmernení.

katedrále je možnosť pristúpiť k sv. spovedi a sv. prijímaniu každý deň od 14:00 do 16:00 hod.

Poďakovanie za modlitby a pomoc:

Ďakujeme všetkým, ktorí nezabúdajú na náš chrám, modlia sa za našu farnosť a prispeli osobne alebo na náš farský účet aj finančne. Nech vám dobrotivý Pán odmení všetky Vaše obety.

IBAN: SK7002000000003544020951

Úmysly sv. omší do konca augusta

Úmysly sv. omší, ktoré budú slávené od mája do augusta zapisujeme na farskom úrade, prípadne cez telefón a mail.

Úmysly sv. omší:  04.05. – 10.05.2020

Úmysly budú slávené v daných dňoch ako súkromné sv. omše

 

Pondelok 04.05.

Na úmysel kňaza

Na úmysel kňaza

 

Utorok 05.05.

Na úmysel kňaza

+ Margita

 

Streda 06.05.

Na úmysel kňaza

Za Božie požehnanie pre deti a vnúčatá

 

Štvrtok 07.05.

Na úmysel kňaza

Za Božie požehnanie pre deti, krstné deti a ich rodiny

 

Piatok 08.05.

Na úmysel kňaza

+ Marta

 

Sobota 09.05.

+ Janka, Anna, Magdaléna, Mária, Emanuel a Ján

Za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre Soňu

 

Nedeľa 10.05.

Poďak. za dar matky a za Božie požehnanie pre všetky matky

+ Anna, Jozef, Rozália, Rudolf a Štefan

+ Henrich

Za farnosť

Informačný servis nitrianskej diecézy