Oznamy na Pätnástu nedeľu v Cezročnom období

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Benedikta, opáta, patróna Európy

Nedeľa: Sv. Andreja – Svorada, pustovníka, patróna mesta

 

Farské oznamy:

Mestská púť k sv. Sv. Andrejovi-Svoradovi:

Dňa 15. júla o 19:00 bude náš diecézny biskup, Mons. Viliam Judák, sláviť sv. omšu v ruinách Zoborského kláštora ku cti sv. Andreja – Svorada, patróna mesta Nitry. Pozývame zapojiť sa do procesie ku kláštoru o 17:30 v mestskom parku na Sihoti. Z tohto dôvodu v našom chráme večerná sv. omša nebude a úmysel bude slávený pri pútnickej sv. omši.

 

Púť do Svätej zeme 2023:

V budúcom roku organizuje naša farnosť farskú púť do Svätej zeme. Termíny sú:            20.2-27.2. 2023 (počas jarných prázdnin). Ak by sa tento termín naplnil, bude k dispozícii aj termín 1.3.-8.3.2023. Predbežná cena je 750,- EUR. Viac informácií si môžete pozrieť na výveske. Záväzne sa môžete prihlásiť v sakristii po sv. omšiach. Voľných je posledných 5 miest.

Púť sv. zem – plagát – klik sem

 

Sviatosť birmovania v našej farnosti v roku 2023:

V našej farnosti sa v roku 2023 bude sláviť sviatosť birmovania. Na tú sa môžu prihlásiť žiaci a študenti od 8. ročníka ZŠ vyššie, až po maturantov. Príprava je pre farníkov farností Nitra – Horné mesto a Nitra – Dolné mesto, resp. pre tých, ktorí z Nitry chodia k nám na sv. omše. Veriaci bývajúci mimo Nitry sa môžu prihlásiť so súhlasom miestneho pána farára a po rozhovore s nami na farskom úrade. Príprava sa začne v septembri. Kto by sa chcel prihlásiť, nech sa zastaví po sv. omšiach v sakristii.

Dospelí, ktorí by sa chceli pripraviť na prijatie Sviatosti krstu, Prvého sv. prijímania, či Sviatosti birmovania, môžu sa tiež prihlásiť v sakristii po sv. omšiach.

 

Pracovná ponuka:

Nitrianska firma hľadá zodpovedného a samostatného pracovníka do skladu. Viac informácií v sakristii po sv. omši.

 

Upratovanie kostola:

Tento týždeň prosíme o pomoc pri upratovaní kostola skupinu č. 2.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispievate svojou službou k starostlivosti o tento chrám a za všetky obety preň.

Úmysly sv. omší

11.07.2022 – 17.07.2022

 

Pondelok 11. júla

6:30      + Jozef

18:30    + Anna

Utorok 12. júla

7:00      + Klára

18:30    Za zdravie a Božie požehnanie pre Kláru, Rudolfa a deti

Streda 13. júla

6:30      Za zdravie a Božie požehnanie pre Lýdiu

18:30    Za zdravie a Božie požehnanie pre Paulínu

Štvrtok 14. júla

6:30      + Jozef, Angelika, a Júlia

18:30    Za zdravie a Božie požehnanie pre Martinu

Piatok 15. júla

6:30      + Paulína a jej rodičia

19:00    + Alžbeta, Ján a ich rodičia (pri Zoborskom kláštore)

Sobota 16. júla

7:00      Za zdravie a Božie požehnanie pre Hildegardu

18:30    Za zdravie a Božie požehnanie pre Branislava

Nedeľa 17. júla

7:00      Za zdravie a Božie požehnanie pre Viliama

8:30      + rodičia Július a Helena

10:00    za farnosť

11:30    (sv. omša v maďarčine)

16:30    na úmysel (latinská)

18:30    + Michal

Informačný servis nitrianskej diecézy