Oznamy na Ôsmu nedeľu v cezročnom období

Liturgický kalendár:

Streda: Popolcová streda

Sobota: Spomienka Panny Márie

Nedeľa: Prvá pôstna nedeľa

 

Farské oznamy:

Modlitby za pokoj na Ukrajine:

Na koniec každej sv. omše sa spoločne modlíme za pokoj na Ukrajine a vo svete. Pamätajme na tento úmysel aj pri svojich osobných modlitbách.

Modlitba-za-Ukrajinu1-675x360

Odprosujúca poklona Najsvätejšej Sviatosti oltárnej

V utorok (01.03.) od 16:00 do svätej omše bude v našom chráme zmierna poklona Najsvätejšej Sviatosti oltárnej, ktorou chceme naše srdcia pripraviť na čas svätého pôstu. Zastavme sa behu povinností a príďme upriamiť svoje srdcia k Bohu. Počas adorácie bude možnosť pristúpiť k svätej spovedi. Kto navštívi Najsvätejšiu oltárnu sviatosť a zotrvá v adorácii aspoň pol hodiny, môže za zvyčajných podmienok získať plnomocné odpustky. Všetkých srdečne pozývame.

LentenOpportunities1 

Odvolanie dišpenzu od povinnej účasti na sv. omši

Vzhľadom na zlepšujúcu sa epidemiologickú situáciu ako aj vzhľadom na postupné uvoľňovanie obmedzení, ktoré sú s tým spojené, vydal 24. februára 2022 nitriansky diecézny biskup rozhodnutie, ktorým s platnosťou od 6. marca 2022, t.j. od 1. pôstnej nedele odvoláva dišpenz od povinnosti zúčastniť sa svätej omše v nedeľu a prikázaný sviatok.

Dekrét o odvolaní dišpenzu-page-001 (1) Začiatok svätého pôstu

Popolcovou stredou začína pôstne liturgické obdobie. Popolcová streda je dňom prísneho pôstu a zdržovania sa mäsitého pokrmu, ktoré sa nedá nahradiť iným skutkom pokánia. Je to deň pokánia v celej Cirkvi. Značenie popolom bude pri každej svätej omši. Sv. omše v našom chráme v tento deň budú štyri, a to nasledovne: ráno o 6.30 hod, napoludnie o 12.00 hod., o 17:00 hod.maďarskom jazyku, večer o 18.30 hod.

 

Odpustky v pôstnom období

  1. Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša Krista aspoň nejaký čas, napríklad štvrť hodiny.

        2.Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. (Modlitbu nájdete v každej modlitebne knižke na konci textov sv. omše)

Dobrý a preláskavý Ježišu, pred Tvojou tvárou padám na kolená a s celou vrúcnosťou duše Ťa prosím a žiadam: dobrotivo do môjho srdca vtlač city živej viery, nádeje a lásky, ako aj opravdivú ľútosť nad mojimi hriechmi a pevné odhodlanie ich napraviť. Dobrý Ježišu, s veľkým dojatím a bolesťou duše, uvažujem a rozjímam o Tvojich piatich ranách. Mám pred očami, čo o Tebe do tvojich úst vložil prorok Dávid: Prebodli mi ruky aj nohy, môžem si spočítať všetky svoje kosti (Ž 22,17).

 

Krížové cesty

Krížové cesty v našom chráme budú bývať každý piatok pôstneho obdobia a to o 17:45 hod.

krizove-cesty Prvý piatok a prvá sobota v mesiaci:

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci marec. Spovedať budeme pol hodinu pred každou sv. omšou, vo štvrtok a piatok hodinu pred večernou sv. omšou. V piatok pred rannou a po večernej sv. omši bude prvopiatková pobožnosť. V sobotu po rannej sv. omši bude fatimská pobožnosť k Panne Márii. Všetkých pozývame.

 

Nočná adorácia za kňazov, budúcich kňazov a za pokoj na Ukrajine:

Pozývame vás všetkých aj tento prvý piatok na nočnú adoráciu za kňazov a budúcich kňazov. Adorácia bude opäť v noci z piatka na sobotu (4.3.-5.3.). Od večernej sv. omše v piatok, do rannej v sobotu. O 21:00, 00:00 a o 03:00 sa počas adorácie budeme modliť ruženec. Vopred sa tešíme na spoločne strávený čas modlitby. Prosme Boha aj za pokoj na Ukrajine, nech sa Boh zmiluje nad nami a netrestá nás za naše hriechy a neúctu, ktorú od nás skusuje.

Nočná adorácia

Zbierka na charitu

Na budúcu nedeľu sa pri všetkých svätých omšiach uskutoční predpísaná celoslovenská zbierka na charitu.

Štúdium katolíckeho náboženstva

O možnosti štúdia katolíckeho náboženstva v kombinácii s inými pedagogickými predmetmi si môžete informácie pozrieť na výveske.

leták 2022-page-001Upratovanie kostola

Ďakujeme za pomoc pri upratovaní kostola a za všetku starostlivosť, ktorú preukazujete tomuto chrámu a farnosti. Tento týždeň prosíme o pomoc pri upratovaní 1. skupinu.

Úmysly sv. omší

28.02.2022 – 06.03.2022

 

 

Pondelok 28. februára

6:30     + Pavol a jeho rodičia

18:30    na úmysel kňaza

Utorok 01. marca

6:30      Za Božie požehnanie pre Eriku

18:30    + Viliam, Bernardína a ostatná zosnulá rodina

Streda 02. marca

6:30      Za Božie požehnanie pre Ingrid a Eriku

12:00    + Ján a Emília

18:30    + Imrich, Alžbeta, Oľga a ich rodičia

Štvrtok 03. marca

6:30      + Mária

18:30    + Ján, rodičia z oboch strán a ostatní zosnulí z rodiny

Piatok 04. marca

6:30      + Marta a Milan

18:30    + Rafael

Sobota 05. marca

7:00      + Jozef a František

18:30    + Jozef, Mária, Štefan, Jaroslav a rodičia

Nedeľa 06. marca

7:00      + Tomáš a jeho rodičia

8:30      Poďakovanie za B. milosrdenstvo a prosba o B. požehnanie pre rodinu

10:00    Za farnosť

11:30    (sv. omša v maďarčine)

16:30    Vďaka za Božie dobrodenia (sv. omša v latinčine)

18:30    + Ivana

Informačný servis nitrianskej diecézy