Oznamy na Piatu veľkonočnú nedeľu

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Jána Nepomuckého

Nedeľa: Šiesta veľkonočná nedeľa

Farské oznamy:

Májové pobožnosti

Počas mesiaca máj sa na začiatku každej večernej svätej omše modlíme litánie k Panne Márii. Nezabúdajme pri zvolaniach k našej nebeskej Matke ďakovať jej za nesmiernu ochranu, ktorú aj v týchto ťažkých časoch nám preukazuje a zároveň ju prosiť, aby vystierala nad nami svoje žehnajúce materinské ruky.

 

Koncert v katedrále:

Bohoslovci nášho kňazského seminára všetkých pozývajú na ďakovný koncert, ktorý venujú všetkým dobrodincom, ktorí pamätajú na seminár. Koncert bude na túto nedeľu (15.5.) o 16:30 v Katedrále. Spieva Schola cantorum Kňazského seminára v Nitre.

 

Pobožnosť k sv. Charbelovi:

V nedeľu, 22. mája, pri večernej sv. omši bude tradičná pobožnosť k sv. Charbelovi. Celebrantom a kazateľom bude dp. Július Nemček, náš pán diakon spred dvoch rokov. Srdečne všetkých pozývame.

Pozvánka na Festival lumen

Pozývame na hudobný gospelový Festival Lumen, ktorý sa uskutoční v Trnave 3. – 4. júna. Pozývame zvlášť mladých, pre ktorých je pripravený bohatý hudobný a duchovný program.

Na Festivale Lumen vystúpia Sima Magušinová a rôzne zahraničné a domáce kapely. Súčasťou festivalu je aj zaujímavý sprievodný program – Páter Peter, diskusie a workshopy na aktuálne témy. Sme presvedčení, že to pre vás bude čas hlbokého stretnutia sa s Kristom a s priateľmi. Bližšie informácie ako aj program nájdete na stránke: www.festivallumen.sk

Upratovanie kostola

Ďakujeme všetkým, ktorí prispievate svojou službou k starostlivosti o tento chrám a za všetky obety preň. Tento týždeň prosíme o pomoc pri upratovaní kostola skupinu č. 2.

Úmysly sv. omší

16.05.2022 – 22.05.2022

 

Pondelok 16. mája

6:30      + rodičia Jozef a Helena

18:30    + Adam

Utorok 17. mája

6:30      + manžel Štefan

18:30    za duše v očistci

Streda 18. mája

6:30      Za zdravie a Božie požehnanie pre deti Lýdiu a Miroslava

18:30    + Rudolf a rodičia z oboch strán

Štvrtok 19. mája

6:30      + rodičia Jozef a Helena

18:30    za zdravie a Božie požehnanie pri výročí manželstva

Piatok 20. mája

6:30      + Stanislav

18:30    + Vendelín, Jozefína, Mária a rodičia

Sobota 21. mája

7:00      za zdravie a Božie požehnanie pre Annu a Jána

18:30    + Rozália a Valent

Nedeľa 22. mája

7:00      + Ján a manželka

8:30      Za farnosť

10:00    poďakovanie za Božie milosrdenstvo a prosba o milosti pre celú rodinu

11:30    (sv. omša v maďarčine)

16:30    za zdravie a Božie požehnanie a obrátenie Beáty a Petra s rodinou (sv. omša v latinčine)

18:30    za pútnikov

Informačný servis nitrianskej diecézy