Oznamy na Druhú nedeľu po Narodení Pána

Liturgický kalendár:

Pondelok: Najsvätejšieho mena Ježiš

Štvrtok: Zjavenie Pána

Nedeľa: Krst Pána

Farské oznamy:

Možnosť sv. spovede a sv. prijímania:

Pre tých, ktorí chcú využiť možnosť sv. spovede a prijať sv. prijímanie mimo sv. omše, je možnosť každý deň (PO-NE) v našom farskom kostole 17:45-18:15.

 

Slávnosť Zjavenia Pána:

Vo štvrtok slávime slávnosť Zjavenia Pána. Sväté omše budú ako v nedeľu. Pri sv. omšiach sa svätí trojkráľová voda, ktorú si môžete vziať po svätej omši domov.klananie troch kralov

Požehnanie domov:

V tomto období sa požehnávajú príbytky. Kto by chcel, aby sme prišli požehnať vaše príbytky, prosíme, nahláste sa v sakristii po sv. omši, alebo telefonicky, či mailom.

Prvý piatok v mesiaci január:

V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať vzhľadom na vianočnú sv. spoveď budeme v týždni pol hodinu pred sv. omšami. Pri sv. omšiach bude prvopiatková pobožnosť.

 

Nový preklad Rímskeho misála

Od 1. januára 2022 sa používa nový preklad Rímskeho misála, z ktorého sa slávi sv. omša. Najvýznamnejšie zmeny si môžete pozrieť na stránke Konferencie biskupov Slovenska.

Nočná adorácia za kňazov a budúcich kňazov:

Pozývame vás všetkých aj tento prvý piatok na nočnú adoráciu za kňazov a budúcich kňazov. Adorácia bude opäť v noci z piatka na sobotu (7.1.-8.1.). Od večernej sv. omše v piatok, do rannej v sobotu. O 21:00, 00:00 a o 03:00 sa počas adorácie budeme modliť ruženec. Vopred sa tešíme na spoločne strávený čas modlitby.Nočná adorácia

Upratovanie kostola:

Ďakujeme za pomoc pri upratovaní kostola. Tento týždeň prosíme 1. skupinu.

Úmysly sv. omší

03.01.2022 – 09.01.2022

Pondelok 03. januára

6:30      + Mária a Jozef

18:30    Za zdravie a Božie požehnanie pre Bohu známu rodinu

Utorok 04. januára

6:30      +Marta a Mária

18:30    + Alžbeta

Streda 05. januára

6:30      + Ondrej

18:30    + z rodiny Bielikovej, Vitkovej, Straňovskej a Vontorčíkovej

Štvrtok 06. januára

7:00      Za uzdravenie rodiny

8:30      Za Božie požehnanie pre Martina

10:00    Za farnosť

11:30    (sv. omša v maďarčine)

16:30    + Valéria a ostatní zosnulí z rodiny (sv. omša v latinčine)

18:30    + Jaroslav

Piatok 07. januára

6:30      + Michal

18:30    + Viliam a rodičia

Sobota 08. januára

7:00      Na dobrý úmysel

18:30    + Hedviga

Nedeľa 09. januára

7:00      Za Božie požehnanie pre Antona a Máriu

8:30      + Marián

10:00    Za farnosť

11:30    (sv. omša v maďarčine)

16:30    Za duše v očistci (sv. omša v latinčine)

18:30    Za zdravie a Božie požehnanie pre Bohu známu rodinu

Informačný servis nitrianskej diecézy