Oznamy na Dvadsiatu šiestu nedeľu v Cezročnom období

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. anjelov strážcov

Streda: sv. Františka Assiského

Štvrtok: sv. Faustíny Kowalskej

Piatok: sv. omša o Božskom Srdci Ježišovom

Sobota: Ružencovej Panny Márie

Nedeľa: Dvadsiata siedma nedeľa v cezročnom období

 

Farské oznamy:

Prvý piatok a prvá sobota v mesiaci:

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci október. Spovedať budeme pol hodinu pred každou sv. omšou, vo štvrtok a piatok hodinu pred večernou sv. omšou. V piatok pred rannou sv. omšou približne o 6:15 a po večernej sv. omši bude prvopiatková pobožnosť. Všetkých pozývame.

Nočná adorácia:

Pozývame vás všetkých aj tento prvý piatok na nočnú adoráciu. Tá bude opäť v noci z piatka na sobotu (6.10-7.10.). Od večernej sv. omše v piatok, do rannej v sobotu. O 21:00, 00:00 a o 03:00 sa počas adorácie budeme modliť ruženec. Adoráciu zakončíme v sobotu ráno fatimskou pobožnosťou o 6:30. Po nej bude nasledovať sv. omša ku cti Panny Márie ružencovej.

Modlitba sv. ruženca v mesiaci október:

V mesiaci október zvlášť pozývame všetkých k modlitbe sv. ruženca, ktorý sa v našom kostole modlí vždy pred sv. omšou o 17:45. Ďakujeme aj našim obetavým farníkom a farníčkam, ktorí sa za nás tento ruženec modlia. Modlitba sv. ruženca je silnou zbraňou v našich rukách, ktorou vyprosíme pre seba a svet mnoho milostí.

Amoris – program pre manželov:

Centrum pre rodiny – Rodinkovo organizuje v októbri (14.-15.10.) stretnutie pre manželské páry  Amoris zamerané na budovanie manželského vzťahu, ktoré sa uskutoční v budove Gymnázia sv. Cyrila a Metoda na Farskej ulici v Nitre. Viac informácií a spôsob prihlásenia je na výveske.

Zbierka pre potreby farnosti:

Na budúcu nedeľu bude pri sv. omšiach pravidelná mesačná zbierka pre potreby farnosti a kostola. Vopred úprimné Pán Boh zaplať za všetky obety pre Boží dom.

Ponuka práce:

Z hospicu v Nitre sa na nás obrátili o pomoc pri hľadaní pomocnej sily do kuchyne. Ak by aktívna dôchodkyňa, či dôchodca chceli využiť svoje sily pre pomoc chorým a niečo si privyrobiť, možno sa obrátiť na tel. číslo: p. Kinče 0940/985 320.

Prosba a povzbudenie:

Niekedy uvažujeme, že popri svojich bežných povinnostiach v zamestnaní a aj napriek tomu, že máme málo voľného času, máme túžbu pomôcť iným a tým odpovedať na Božiu lásku, ktorú dostávame. Často počúvame, že si mnohí všímajú čistotu v tomto kostole, čo nás veľmi teší. Nie je to však samozrejmosť, ktorá príde sama. Ďakujeme všetkým, ktorí ochotne prichádzajú, mnohí aj desaťročia, upratovať tento kostol. Prosíme vás, ktorí by ste radi službou prispeli pri niečom dobrom, aby ste sa nebáli a prišli sa pridať k tým dobrým ľuďom, ktorí sa striedajú pri upratovaní nášho kostola (cca. raz do mesiaca hodinu až dve). Táto služba je, podobne ako všetko, čo robíme s láskou, naším prispením k spoločnému dobru a zároveň našou cestou do neba. Vopred ďakujeme každému, kto prídete do sakristie, aby sme sa mohli dohodnúť na konkrétnostiach. Ďakujeme  tým, ktorí počas týždňa prišli a prihlásili sa. Tento týždeň prosíme o pomoc pri uprataní kostola skupinu č. 1.

Informačný servis nitrianskej diecézy