Oznamy na Šestnástu nedeľu v cezročnom období

Liturgický kalendár:

pondelok: sv. Charbela, kňaza

Utorok: sv. Jakub, apoštola

Streda: sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie

Štvrtok: sv. Gorazda a spoločníkov

Sobota: sv. Marty, Márie a Lazára

Nedeľa: Sedemnásta nedeľa v cezročnom období

Farské oznamy:

Svetový deň starých rodičov:

Dnešnú nedeľu už tretíkrát slávime ako Svetový deň starých rodičov vyhlásený pápežom Františkom. Ďakujeme všetkým starým rodičom za ich lásku k vnúčatám, či pravnúčatám a pamätajme na nich v modlitbách a pomáhajme im v ich starostiach a krížoch.

Mesačná zbierka na potreby kostola:

Dnes bude pravidelná mesačná zbierka pre potreby farnosti. Vopred Pán Boh zaplať.

 

Latinská sv. omša 30. júla 2023:

Pripomíname, že na budúcu nedeľu latinská sv. omša v Mlynárciach nebude. Najbližšia sv. omša latinská bude o dva týždne, 6. augusta, o16:30 v kostole v Mlynárciach.

Upratovanie kostola:

Ďakujeme za pomoc pri starostlivosti o kostol a za všetky obety pre farnosť. V tomto týždni prosíme o pomoc pri upratovaní kostola skupinu č. 3.

Úmysly sv. omší
24. júla – 30. júla 2023
Pondelok 24. júla
6:30 + Ján
18:30 na úmysel kňaza
Utorok 25. júla
6:30 + Ján
18:30 + Terézia, Ján a súrodenci
Streda 26. júla
6:30 + Milan, Zdenka a rodičia Anna a Július
18:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Hanku
Štvrtok 27. júla
6:30 + Anna, Jozef a deti
18:30 + Paulína a jej rodičia
Piatok 28. júla
6:30 + Pavol a rodičia
18:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Martu
Sobota 29. júla
7:00 + Veronika a Ján
18:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Ingrid
Nedeľa 30. júla
7:00 + Ernest
8:30 Za farnosť
10:00 Za Božie požehnanie pre Annu
11:30 sv. omša v maďarčine
18:30 Za dar viery pre syna

Informačný servis nitrianskej diecézy