Oznamy na Druhú nedeľu v cezročnom období

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Anton, opát

Štvrtok: sv. Šebastián

Piatok: sv. Agnesa

Sobota: Votívna omša o Panne Márii

Nedeľa: Tretia nedeľa v cezročnom období

 

Farské oznamy:

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov:

Od 18. do 25. januára prebieha týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Pamätajme na tento úmysel vo svojich modlitbách.

 

Pobožnosť k sv. Charbelovi:

V sobotu, 22. januára pri večernej sv. omši bude tradičná pobožnosť k sv. Charbelovi. Srdečne všetkých pozývame.

 

Mesačná zbierka na opravu kostola refektára:

Na budúcu nedeľu bude po sv. omši pravidelná mesačná zbierka na opravu kostola a refektára. Vopred Pán Boh zaplať za všetku pomoc a modlitby.

 

Upratovanie kostola:

Ďakujeme za pomoc pri upratovaní kostola. Tento týždeň prosíme 3. skupinu.

Úmysly sv. omší

17.01.2022 – 23.01.2022

Pondelok 17. januára

6:30      + Slavomír

18:30    + Marta

Utorok 18. januára

6:30      + Anna

18:30    + Zoltán, manželka a deti

Streda 19. januára

6:30            Za Božie požehnanie pre Alenu

18:30    + Vilma, Ján a Rozália

Štvrtok 20. januára

6:30      na dobrý úmysel

18:30    + Tibor a rodičia z oboch strán

Piatok 21. januára

6:30      Za jubilujúcich manželov Jozefa a Máriu (50. výročie sobáša)

18:30    + Michal

Sobota 22. januára

7:00      + kňaz Jozef

18:30    za pútnikov k sv. Charbelovi

Nedeľa 23. januára

7:00      + Anna

8:30      + Milan

10:00    Za farnosť

11:30    (sv. omša v maďarčine)

16:30    Za duše v očistci (sv. omša v latinčine)

18:30    + Janka

Informačný servis nitrianskej diecézy