Oznamy na Prvú adventnú nedeľu

Liturgický kalendár:

Streda: sv. Ondreja

Sobota: sv. Františka Xaverského

Nedeľa: Druhá adventná nedeľa  

 

Farské oznamy:

Poďakovanie

Z celého srdca ďakujeme mnohým z vás, ktorí ste prišli pomôcť pri upratovaní kostola po maľovaní, či pripravili pohostenie pre všetkých. Nech Pán Boh odmení všetky vaše obety.

 

Spovedanie pred Prvým piatkom

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci december. Spovedať budeme pol hodinu pred každou sv. omšou, vo štvrtok a piatok hodinu pred večernou sv. omšou. V piatok pred rannou a po večernej sv. omši bude prvopiatková pobožnosť. Pred sv. omšou budeme spovedať pri hlavnom oltári, v prípade spovedania počas svätých omší budeme v Lurdskej jaskynke.

Zbierka na charitu

Na budúcu nedeľu po sv. omšiach bude zbierka na charitu. Za vaše milodary vopred Pán Boh zaplať!

Nočná adorácia na Prvý piatok

Pozývame všetkých aj tento prvý piatok na celonočnú adoráciu. Adorácia bude opäť v noci z piatka na sobotu. Od večernej sv. omše v piatok, do rannej v sobotu. O 21:00, 00:00 a o 03:00 sa počas adorácie budeme modliť ruženec.

 

Fatimská pobožnosť na Prvú sobotu

V sobotu pred rannou sv. omšou o 6:30 pozývame na Fatimskú pobožnosť.

 

Zapisovanie úmyslov sv. omší na január – apríl 2023

V sakristii je možné po sv. omši si zapísať úmysel na sv. omše na obdobie január až apríl budúceho roka.

 

Rorátne sv. omše

V adventnom období – do 16. decembra – budeme o 6.30 hod., okrem nedieľ a spomienok svätých, sláviť rorátne sväté omše, pri ktorých si osobitne pripomíname materstvo Panny Márie.

 

Úvodné stretnutie ružencového bratstva

V nedeľu, 4. decembra, o 15:00 sa v kostole uskutoční úvodné stretnutie ružencového bratstva. Prosíme, tých, ktorí sa zapísali, aby priniesli vyplnenú prihlášku na stretnutie.

 

Upratovanie kostola

Tento týždeň prosíme o pomoc pri upratovaní skupinu č. 2.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispievate svojou službou k starostlivosti o kostol a takisto za všetky obety pre farnosť.

Informačný servis nitrianskej diecézy