1. december 2019

Liturgický kalendár:

 

Utorok: sv. Františka Xaverského, spomienka

Nedeľa: Druhá adventná nedeľa

 

Farské oznamy:

 

Sprievod svetla

Dnes od 17:00 sa na Hrade uskutoční požehnanie adventného venca otcom biskupom Viliamom a sprievod svetla, ktorý pôjde na Svätoplukovo námestie. Viac informácií na výveske.

Rorátne sv. omše

V adventnom období – do 16. decembra – budeme o 6.30 hod., okrem nedieľ a spomienok svätých v našej farnosti sláviť rorátne sväté omše – sväté omše, pri ktorých si veriaci ľud osobitne uctieva Pannu Máriu a spieva žalm, v ktorom prosí o príchod Spravodlivého v úžasnej atmosfére sviečok.

Zbierka na charitu

Dnes po sv. omšiach bude celoslovenská zbierka na charitu. Za vaše milodary vopred Pán Boh zaplať!

Prvý štvrtok v mesiaci

V tomto týždni máme prvý štvrtok v mesiaci. Adorácia po večernej sv. omši bude obetovaná za duchovné povolania. Pozývame spoločne sa modliť za kňazov a zasvätené osoby a za nové duchovné povolania.

Prvý piatok v mesiaci

V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme ako zvyčajne polhodinu pred každou sv. omšou, vo štvrtok a piatok hodinu pred večernou sv. omšou.

Prvá sobota v mesiaci

V tomto týždni máme prvú sobotu v mesiaci. Po rannej sv. omši pozývame na Fatimskú pobožnosť.

Štúdium na cirkevnej škole

Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre srdečne pozýva záujemcov o štúdium na Deň otvorených dverí (DOD) vo štvrtok 5. decembra od 8.00 do 13.00. v priestoroch školy na Farskej ulici. Bližšie informácie nájdete na stránke www.gcm.sk.

V utorok 3.  decembra  sa DOD podobne uskutoční aj na Piaristickej spojenej škole sv. Jána Kalazanského. Bližšie informácie na výveske.

Dišputy pod hradom

V utorok o 18:00 sa v kňazskom seminári uskutočnia Dišputy pod hradom s hosťom Doc. ThDr. Jurajom Sedláčkom, PhD. Téma: Doprevádzanie ťažko chorých a zomierajúcich.

Pozdrav a povzbudenie od otca biskupa Viliama

Drahí veriaci mesta Nitry.

Slovami žalmistu „V tebe sú všetky moje pramene“ (Ž 87,7), si Vás dovoľujeme pozvať k aktívnej účasti na pripravovaných mestských misiách, ktoré sa budú v našom meste konať znova po siedmich rokoch,  v dňoch od 21.3-29.3. 2020. V nádeji, že aj tohoročné misie prinesú duchovné oživenie našich farských spoločenstiev, chceme upriamiť pozornosť na „prameň a vrchol“ celého nášho kresťanského života (KKC 1324) – na Eucharistiu. Takto sa zároveň chceme  spojiť s celou Cirkvou, ktorá v roku 2020 bude sláviť Eucharistický kongres v Budapešti. Svätý Otec František vyjadril nádej, že čas prípravy na kongres „poslúži našim veriacim spoločenstvám, mestám, národu, Európe i celému svetu na duchovnú obnovu“. Túto nádej zdieľame aj my a preto bohatý program misií, ktorý v jednotlivých farnostiach budú zabezpečovať misijné tímy, budú zajedno v hlavnej myšlienke: „Aby slávenie Eucharistie sa stalo prameňom postojov vytvárajúcich eucharistickú kultúru“. Záver misií bude patriť mladým z celej Nitrianskej diecézy, ktorí sa stretnú na druhom ročníku podujatia P.S. Nitra 2020 – Pretvárame svet. Podrobný program misií, bude zverejnený na webovej stránke http://www.biskupstvo-nitra.sk/ a na stránke http://www.psnitra.sk/.

Prosím, modlime sa spoločne v našich farských a rehoľných spoločenstvách na tento úmysel.

Viliam Judák, nitriansky biskup

 Modlitbová pobožnosť k sv. Charbelovi

Nad oltárom sa nachádza relikviár sv. Charbela Makhloufa, svätca z Libanonu, ktorého sme si už uctili a modlili sa pri ňom na jeho sviatok (24. júla). Od decembra sa vždy v 22. deň mesiaca budeme spoločne v našom kostole modliť k tomuto veľkému svätcovi, aby nám Pán Boh aj na jeho orodovanie a príhovor doprial milosti, ktoré potrebujeme pre svätý život my a naši drahí. K prosbe nášho otca biskupa, aby sme sa modlili za misie, sa pripojíme aj tým, že modlitby od decembra do marca budúceho roka, vždy 22. deň v mesiaci obetujeme popri vlastných úmysloch aj za mestské misie. Počas tejto pobožnosti bude príležitosť uctiť si jeho relikvie a dostať požehnanie olejom sv. Charbela.

Upratovanie chrámu:

Ďakujeme za starostlivosť o tento Boží dom. Tento týždeň prosíme o pomoc 2. skupinu.

 

Úmysly sv. omší

2. december08. december

                                                

Pondelok 02.12.

6:30:     +    Pavol a Bernardína

18:30    R

Utorok 03.12.

6:30:     +    Kristína

18:30    +    Za zomrelých z bohuznámej rodiny

Streda 04.12.

6:30:     +    Za duše v očistci

18:30          Za Božiu ochranu rodiny Márie

Štvrtok 05.12.

6:30            Za zdravie, silu a Božie požehnanie pre  Máriu

18:30    +    Jozef a Marta

Piatok 06.12.

6:30            Za živú vieru pre Jozefa

18:30          Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu

Sobota 07.12.

7:00:           Za zdravie, Božie požehnanie pre Andreja, Martina a jeho rodinu

18:30          Za zdravie a Božie požehnanie pre Dominiku a rodinu

Nedeľa 08.12.

7:00:     +    Ján a Alžbeta

8:30:     +    Alžbeta, Ján a ich rodičia

10:00:         Poďakovanie a prosba o zdravie, Božie požehnanie,  dary Ducha Svätého pre Michala, súrodencov a rodičov

11:30:    +    Helenu

18:30            Za farnosť

Informačný servis nitrianskej diecézy