Od Veľkonočného pondelka bude každý deň od 17:00-18:00 v našom kostole k dispozícii kňaz na rozhovor, sv. spoveď, či sv. prijímanie.

CC20A45F-C70D-4983-BE4A-ABA134CE3488

Informačný servis nitrianskej diecézy