Oznamy na Tretiu adventnú nedeľu

Liturgický kalendár:

Utorok: sv. Lucie

Streda: sv. Jána z Kríža

Nedeľa: Štvrtá adventná nedeľa  

Farské oznamy:

Adventný koncert v katedrále

Túto nedeľu sa uskutoční v Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade o 17:00 hodine adventný koncert. Účinkovať budú Zuzana Šebestová – spev a na organe zahrá významný slovenský organista Stanislav Šurin. Milú atmosféru dotvorí aj adventné mestečko, ktoré je aj tento rok v areáli Nitrianskeho hradu. Vstupné je dobrovoľné.

 

Spovedanie chorých pred Vianocami

Chorých, ktorí nemôžu prísť na sv. spoveď do kostola, radi prídeme vyspovedať k nim domov. Prosíme, aby ste ich nahlásili v sakristii, prípadne na tel. čísle: 0910 852 853. Navštívime ich v pondelok, 19. decembra.

Spovedanie pred Vianocami

Spoločná sv. spoveď pred Vianocami bude ako tradične v našom meste na Štvrtú adventnú nedeľu, 18. decembra. V našom kostole sa bude spovedať od 15:00.

Latinská sv. omša – zmena času na Štvrtú adventnú nedeľu

Vzhľadom na spoločnú sv. spoveď na budúcu nedeľu, 18. decembra, nebude latinská sv. omša v bežnom čase. Slávená bude v predvečer, v sobotu, 17. decembra, o 19:30.

Upratovanie kostola

Tento týždeň prosíme o pomoc pri upratovaní skupinu č. 4.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispievate svojou službou k starostlivosti o kostol a takisto za všetky obety pre farnosť.

 

Úmysly sv. omší

12.12. –  18.12.2022

Pondelok 12. decembra

6:30      Za pomoc v chorobe a milosť uzdravenia pre Evu

18:30    na úmysel kňaza

Utorok 13. decembra

6:30      + Jozef, Milan a Jozef

18:30    Za Božie požehnanie pre Luciu

Streda 14. decembra

6:30      + kňazi Peter, Stanislav a Ladislav

18:30    + Tibor

Štvrtok 15. decembra

6:30      + Rozália, Štefan a deti

18:30    + Karol a Alžbeta

Piatok 16. decembra

6:30      + rodičia a súrodenci Sekerovci

18:30    Za zdravie a Božie požehnanie pre Martu

Sobota 17. decembra

7:00      Za zdravie a Božie požehnanie pre Júliu s rodinou

18:30    + Jolana, Koloman a starí rodičia z oboch strán

19:30    + Milan  (latinská)

 

Nedeľa 18. decembra

7:00      za farnosť

8:30      + Eva, Urban a Rozália

10:00    Za Božie požehnanie pre Katarínu, súrodencov a rodičov

11:30    sv. omša v maďarčine

18:30    + Viktor, Anna, Danka

Informačný servis nitrianskej diecézy