Oznamy na Nedeľu Zoslania Ducha Svätého

Liturgický kalendár:

Pondelok: votívna sv. omša o Duchu Svätom

Štvrtok: Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a večného kňaza

Piatok: Votívna sv. omša o Božskom Srdci

Sobota: Votívna sv. omša o Panne Márii

Nedeľa: Deviata nedeľa v cezročnom období

 

Farské oznamy:

Pobožnosť k sv. Antonovi:

Pobožnosť k sv. Antonovi sa modlíme v utorky po večernej sv. omši. Srdečne pozývame.

 

Záver mariánskeho mesiaca máj

V stredu (31.5.) po večernej sv. omši slávnostne zakončíme mesiac máj sv. omšou a pobožnosťou k Panne Márii. Pri nej budeme spoločne spievať chválospev na oslavu Nebeskej Matky od sv. Bonaventúru. Príďme poďakovať Matke Božej za všetky milosti, ktoré nám na jej príhovor Pán Boh dáva.

 

Latinská sv. omša v kostole sv. Michala:

V tomto týždni bude vo štvrtok latinská sv. omša v Kostole sv. Michala Na vŕšku o 16:30.

Prvý piatok a prvá sobota v mesiaci:

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci jún. Spovedať budeme pol hodinu pred každou sv. omšou, vo štvrtok a piatok hodinu pred večernou sv. omšou. V piatok pred rannou a po večernej sv. omši bude prvopiatková pobožnosť. Všetkých pozývame.

 

Nočná adorácia za kňazov, budúcich kňazov a za pokoj v svete a Fatimská sobota:

Pozývame vás všetkých aj tento prvý piatok na nočnú adoráciu. Prežívame čas, v ktorom sú svätení noví kňazi a zároveň je to aj čas personálnych zmien vo farnostiach, preto aj tento úmysel môže byť naším spoločným počas adorácie. Tá bude opäť v noci z piatka na sobotu (2.6.-3.6.). Od večernej sv. omše v piatok, do rannej v sobotu. O 21:00, 00:00 a o 03:00 sa počas adorácie budeme modliť ruženec. Adoráciu zakončíme fatimskou pobožnosťou o 6:30.

 

Stretnutie ružencového bratstva:

V sobotu po rannej sv. omši sa uskutoční mesačné stretnutie ružencového bratstva. Všetkých členov sv. ruženca pozývame na stretnutie. Ruženčiari zároveň pozývajú aj na púť na Staré hory, ktorá bude 8. júla tohto roku a organizujú autobus. Informácií o možnosti prihlásenia je na výveske.

Upratovanie kostola

Ďakujeme za pomoc pri starostlivosti o kostol a za všetky obety pre farnosť. V tomto týždni prosíme o pomoc pri upratovaní kostola skupinu č. 3.

Informačný servis nitrianskej diecézy