( 09. Augusta  2020)

 

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Vavrinca

Piatok: sv. Maximilián Mária Kolbe

Sobota: Nanebovzatie Panny Márie, slávnosť, prikázaný sviatok

Nedeľa: 20. nedeľa cez rok

 

Farské oznamy:

 

 

Púť k Matke Božej:

Počas budúceho víkendu sa uskutoční tradičná púť k Matke Božej na Nitrianskej kalvárii. Program bude počas piatka, soboty aj nedele. Slávnostnú sv. omšu v nedeľu o 10:00 bude sláviť náš diecézny biskup, Mons. Viliam Judák. Preto sv. omša o 10:00 v našom chráme budúcu nedeľu nebude. Viac informácií a program nájdete na výveske.

V sobotu, 15. augusta budú sv. omše v našom chráme o 7:00 a 18:30, obe zo sviatku.

 

Modlitby za nenarodené deti:

Pozývame zapojiť sa k modlitbe za nenarodené deti, ku ktorej na 11. augusta pozývajú viaceré kresťanské inštitúcie. Viac informácií na výveske.

 

Mesačná zbierka pre potreby chrámu:

Dnes po sv. omšiach bude pravidelná mesačná zbierka pre potreby chrámu. Za Vaše milodary Pán Boh zaplať!

 

Zapisovanie úmyslov sv. omší september – december:

Úmysly na sv. omše na obdobie september – december si je možnosť zapísať v sakristii po sv. omši.

 

Upratovanie kostola:

Ďakujeme všetkým, ktorí sa starajú o čistotu v našom chráme a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhate a obetujete sa v našej farnosti. V tomto týždni prosíme o pomoc pri upratovaní kostola skupinu č. 3. Ďakujeme.

Informačný servis nitrianskej diecézy