Oznamy na Piatu veľkonočnú nedeľu

Liturgický kalendár:

Streda: sv. Ján z Avily, kňaz a učiteľ Cirkvi

Štvrtok: bl. Sára Salkaházi, panna a mučenica

Sobota: Votívna omša o Panne Márii

Nedeľa: Šiesta veľkonočná nedeľa

 

Farské oznamy:

Mesiac máj – pobožnosť

Počas mesiaca máj sa na začiatku večernej svätej omše modlíme litánie k Panne Márii. Pozývame na spoločnú modlitbu.

 

Pobožnosť k sv. Antonovi:

Pobožnosť k sv. Antonovi sa modlíme v utorky po večernej sv. omši. Srdečne pozývame.

 

Požehnanie matiek pred pôrodom:

Na budúcu nedeľu si pripomíname deň matiek. Pri sv. omšiach o 10:00 a 18:30 budeme sláviť požehnanie matiek, ktoré sú v požehnanom stave. Prosme spoločne o zdarný priebeh tehotenstva a šťastný pôrod pre naše budúce matky.

 

Modlitba ruženca na sviatok Fatimskej Panny Márie:

Pri príležitosti mesiaca máj Farnosť Dolné Mesto nás pozýva na modlitbu svätého ruženca 13.mája 2023 (sobota) o 17:00 hod. v Nitre na Svätoplukovom námestí pri Mariánskom stĺpe.

Stretnutie birmovancov

V piatok po večernej sv. omši pozývame na stretnutie birmovancov.

 

Zbierka pre potreby farnosti

Na budúcu nedeľu po sv. omši bude mesačná zbierka pre potreby našej farnosti. Vopred Pán Boh zaplať.

 

Upratovanie kostola

Ďakujeme za pomoc pri starostlivosti o kostol a za všetky obety pre farnosť. V tomto týždni prosíme o pomoc pri upratovaní kostola skupinu č. 4.

Úmysly sv. omší

08.05. 2023  – 14.05.2023

Pondelok 08. mája

6:30      + Ján a Johanna

18:30    + Eva Tögelová (pohrebná)

Utorok 09. mája

6:30      + Ernest a Mária

18:30    + Marta a Ján

Streda 10. mája

6:30      + Vojtech

18:30    + Milan

Štvrtok 11. mája

6:30      + Veronika a Juraj

18:30    + Emil, Valéria, Igor, Jozef, Jarmila, Milan a Filip

Piatok 12. mája

6:30      + Alžbeta, Ján a ich rodičia

18:30    + Peter, Žofia, rodičia a súrodenci

 

Sobota 13. mája

7:00      + Martin

18:30    Za Božie požehnanie pre Jána s rodinou

Nedeľa 14. mája

7:00      Za všetky matky

8:30      + Ľubica a starí rodičia z oboch strán

10:00    Za farnosť

11:30    sv. omša v maďarčine

16:30    na dobrý úmysel – v kostole v Mlynárciach

18:30    Poďakovanie za 12 rokov manželstva

Informačný servis nitrianskej diecézy