Oznamy na Nedeľu Krstu Krista Pána

Liturgický kalendár:

Sobota: Panny Márie v sobotu

Nedeľa: Druhá nedeľa v cezročnom období

Farské oznamy:

 

Kňazské rekolekcie v našej farnosti

Vo štvrtok, 11. januára, sa v našej farnosti budú konať kňazské rekolekcie nitrianskeho dekanátu. Začínajú adoráciou Najsvätejšej Sviatosti o 9:00 v našom kostole. Po nej o 9:30 bude sv. omša. Komu to možnosti dovoľujú, pozývame na spoločnú modlitbu a svätú omšu.

Poďakovanie

Zo srdca ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom počas vianočných sviatkov pomohli v našej farnosti k ich dôstojnému a peknému priebehu. Nech Vás Pán odmení svojimi milosťami.

Upratovanie kostola

Ďakujeme aj za všetky obety a pomoc, ktorú venujete našej farnosti. Tento týždeň prosíme o pomoc pri upratovaní kostola skupinu č. 3.

Úmysly sv. omší
8. – 14. januára 2024
Pondelok 8. januára
6:30 + Veronika, Ján a Vladimír
18:30 + Mária, Ľudovít, ich deti, starí rodičia z oboch strán a vnuk Erik
Utorok 9. januára
6:30 Za Božie požehnanie pre Lýdiu a Miroslava
18:30 Za Božie požehnanie pre dobrodincov
Streda 10. januára
6:30 + Marta a Mária
18:30 + Paulína a jej rodičia
Štvrtok 11. januára
6:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Kristínu a jej rodinu
9:30 Rekolekčná sv. omša Nitrianskeho dekanátu
18:30 + Anna
Piatok 12. januára
6:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu
18:30 + Ján, Mária, Štefan a rodičia z oboch strán
Sobota 13. januára
7:00 Za zosnulých z bohuznámej rodiny
18:30 + Pavol, Mária a rodičia z oboch strán
Nedeľa 14. januára
7:00 Za farnosť
8:30 +Ján, Juliana, Eva a rodičia
10:00 + Rozália. Štefan, Rudolf a Anna
11:30 sv. omša v maďarčine
16:30 na dobrý úmysel – v kostole v Mlynárciach (lat.)
18:30 + Stanislav

Informačný servis nitrianskej diecézy