Liturgický kalendár:

Štvrtok: Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi (Božie Telo)

Sobota: sv. Antona Paduánskeho

Nedeľa: Jedenásta nedeľa cez rok

 

Farské oznamy:

 

Aktuálne hygienické opatrenia:

Ďakujeme, že dodržiavate hygienické opatrenia pre bohoslužby. Tie sa uvoľnili tak, že možno obsadzovať každú lavicu. Treba vždy nechať voľné jedno miesto vedľa seba a pred sebou. Toto pravidlo neplatí pre osoby z jednej domácnosti. Používanie dezinfekcie a rúška sú stále v platnosti.

 

Sväté prijímanie v mimoriadnej situácii:

Sväté prijímanie podávame do dvoch prstov pravej ruky. Veriaci sväté prijímanie prijme pred kňazom do úst. Aby sme predišli možnému zneucteniu Pána Ježiša, v Najsvätejšej Sviatosti oltárnej, prosíme vás, aby ste po prijatí svätej hostie pristúpili k asistencii, ktorá vám následne poleje prsty, ktoré prišli do kontaktu so Sviatostným Spasiteľom vodou, čím z vašich rúk zmyje prípadné čiastočky svätej hostie. Snažme sa o čo najdôstojnejšie zaobchádzanie so živým Kristom. Držíme v rukách Pána a Boha celého vesmíru. Nech aj toto mimoriadne opatrenie posilní ešte viac našu lásku ku Kristovi. Kto by chcel prijať Pána Ježiša do úst, ako to je bežné, prosíme, aby prišiel na konci sv. prijímania.

 

Kňazská vysviacka dp. Júliusa Nemčeka:

S radosťou oznamujeme, že náš pán diakon Július Nemček bude v sobotu, 13. júna vysvätený za kňaza. V našom chráme novokňaz bude sláviť sv. omše v nedeľu, 21.6. o 8:30 a 10:00.

 

Litánie k Božskému Srdcu v mesiaci jún:

Počas mesiaca jún sa pred každou sv. omšou spoločne modlíme Litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu.

 

Mesačná zbierka pre potreby farnosti:

Na budúcu nedeľu bude pravidelná mesačná zbierka pre potreby nášho chrámu. Za milodary vopred Pán Boh zaplať!

 

Slávnosť Božieho Tela:

Vo štvrtok, na Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, budú sv. omše v našom chráme: o 6:30, 12:00 a 18:30.

 

Obnovená slávnosť ku cti sv. Antona:

V našom chráme počas pôsobenia rehole františkánov, ktorá tu bola až do čias komunizmu, tešila sa veľkej obľube slávnosť na deň sv. Antona. V tento deň sa konala pobožnosť k sv. Antonovi a požehnávali sa ľalie, ktoré sú symbolom tohto svätca. Na túto tradíciu by sme opäť chceli nadviazať. Preto v sobotu, 13. júna, pri večernej sv. omši budeme mať túto pobožnosť. Budú sa uctievať relikvie sv. Antona a požehnávať ľalie. Istý počet ľalií sme objednali, prípadne, pre istotu, môžete si priniesť aj vlastné. Hlavným celebrantom a kazateľom bude vdp. Ľubomír Hlad, rektor nitrianskeho univerzitného pastoračného centra.

Sv. omša pri príležitosti slávnosti Božieho Tela na námestí:

Na budúcu nedeľu, 14. júna, o 10:00 na námestí pred divadlom Andreja Bagara bude spoločná sv. omša všetkých farností mesta Nitry pri príležitosti Slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, na ktorú sme srdečne pozvaní. Hlavným celebrantom bude náš diecézny biskup, J. Ex. Mons. Viliam Judák. Preto sv. omša v našom chráme o 10:00 nebude a úmysel bude odslúžený počas sv. omše na námestí. Nech aj toto spoločné slávenie je pre všetkých  povzbudením

 

Upratovanie kostola:

Ďakujeme všetkým, ktorí sa starajú o čistotu v našom chráme. V tomto týždni prosíme o pomoc skupinu č. 2. Ďakujeme.

Úmysly sv. omší

08.06. – 15.06.2020

Pondelok 8. júna

6:30   –           Za Božie požehnanie pre vnuka Adama a celú rodinu

18:30 –       + Jozef Pružinský

Utorok 9. júna

6:30   –           Za Božie požehnanie pre Dianu a Erika

18:30 –       + Ján a rodičia

Streda 10. júna

6:30   –          

18:30 –       + Margita a Jozef

Štvrtok 11. júna

6:30   –           Za Božie požehnanie pre kňaza Antona

12:00 –          

18:30 –           za farnosť

Piatok 12. júna

6:30   –       + Ladislav

18:30 –       + rodičia Terézia a Ján

Sobota 13. júna

7:00   –           Za Božie požehnanie pre diakona Júliusa v deň jeho vysviacky

18:30 –       + Gracyna

Nedeľa 14. júna

7:00   –       + Mária

8:30   –       + Vojtech a Katarína

10:00 –       + Štefan

11:30 –           sv. omša v maďarskom jazyku

18:30 –           za farnosť

Informačný servis nitrianskej diecézy