• Domov
  • /
  • Nezaradené
  • /
  • Kostol otvorený na súkromnú modlitbu a sviatosti počas Svätého Trojdnia

hrob

V našom farskom kostole bude počas Veľkonočného trojdnia kňaz pripravený poslúžiť rozhovorom, či svätou spoveďou a svätým prijímaním:

Na Zelený štvrtok: 12:00-16:00.
Počas Veľkého piatku: 12:00-19:00 (aj Boží hrob)
Počas Bielej soboty: 7:00-19:00 (aj Boží hrob)

“Čo sa to deje? Aké je veľké ticho na zemi! Veľké ticho a osamelosť. Veľké ticho, lebo Kráľ spí. Zem sa zľakla a zatíchla, lebo Boh v tele zaspal a zobudil tých, čo spali od vekov.” (Zo starobylej homílie na svätú a veľkú sobotu)

Informačný servis nitrianskej diecézy