Modlitbová pobožnosť k sv. Charbelovi s otcom biskupom

Od decembra sa vždy v 22. deň v mesiaci budeme modliť spoločne v našom kostole k tomuto veľkému svätcovi, aby nám Pán Boh aj na jeho orodovanie a príhovor doprial milosti, ktoré potrebujeme pre svätý život my a naši drahí. Pobožnosť k sv. Charbelovi od decembra do marca budúceho roka, vždy 22. deň v mesiaci obetujeme popri vlastných úmysloch aj za mestské misie. Pri tejto príležitosti na štvrtú adventnú nedeľu (22.12.) o 10:00 navštívi našu farnosť a bude sv. omšu sláviť náš diecézny otec biskup, J. Ex. Mons. Viliam Judák. Po sv. omši sa spoločne s ním pomodlíme pobožnosť k sv. Charbelovi. Bude príležitosť uctiť si jeho relikvie a dostať požehnanie olejom sv. Charbela.

Vianočná sv. spoveď chorých

V sakristii chrámu môžete nahlásiť tých vašich chorých a starých príbuzných alebo známych, prípadne susedov, ktorí pri príležitosti Vianoc chcú pristúpiť k svätej spovedi a nemôžu prísť na sv. spoveď do kostola. Radi ich prídeme vyspovedať domov a prinesieme im aj sv. prijímanie. Chorých navštívime v 19. 12. (štvrtok) po telefonickom dohovore.

Spoločná svätá spoveď

Na budúcu nedeľu bude v našej farnosti – tak ako v celej Nitre – spoločná sv. spoveď, ktorá začína v našom kostole od 15:00 hod. a potrvá do večernej sv. omše o 18:30 hod. Využime prítomnosť viacerých kňazov a dobre sa pripravme na slávenie sviatkov narodenia Pána. Prosím, nenechávajme si sv. spoveď na posledný deň pred Vianocami.

Upratovanie chrámu pred Vianocami

Vyjadrujeme úprimnú vďaku všetkým, ktorí prišli pomôcť pri upratovaní kostola pred Vianocami. Nech Vám Pán odmení vašu ochotu a každú obetu.

Zároveň prosíme ešte v piatok po večernej sv. omši o pomoc pri ozdobovaní stromčekov a príprave Betlehema.

Zapisovanie úmyslov sv. omší

Kto by chcel úmysel na sv. omšu na obdobie január až apríl budúceho roka, môže si ho dať zapísať v sakristii.

 

 

Úmysly sv. omší

(16. december22. december)

                                                

Pondelok 16.12.

6:30:     +    Michal a Mária

18:30          R

Utorok 17.12.

6:30:     +    Štefan

18:30    +    Marta, Mária, Eduard, rodičia z oboch strán

Streda 18.12.

6:30:     +    Rodičia Helena a Jozef

18:30    +    Štefan, Helena, Ľudmila a rodičia z oboch strán

Štvrtok 19.12.

6:30            Za zdravie a Božie požehnanie, dary Ducha Svätého

pre Lujzu a Maximiliána

18:30    +    Paulína , Ján a syn Ján

Piatok 20.12.

6:30      +    Miloš

18:30    +    Štefan a rodičia z oboch strán

 

Sobota 21.12.

7:00:     +    Milan, Ján a Veronika

18:30          Za Božie požehnanie a zdravie pre rodinu Oľgy

Nedeľa 22.12.

7:00:           Za zdravie pre Šimona

8:30:     +    Terézia, Ján, Mária, Alžbeta a Vincent

10:00:         Poďakovanie a prosba o zdravie, Božie požehnanie pre Katarínu, súrodencov a rodičov

11:30:    +    Erzsébet, János és szüleik

18:30          Za farnosť

 

Informačný servis nitrianskej diecézy