24. novembra 2019

 

Liturgický kalendár:

 

Pondelok: sv. Kataríny Alexandrijskej, ľub. spomienka

Sobota: sv. Ondreja, apoštola, sviatok

Nedeľa: Prvá adventná nedeľa „C“

 

Farské oznamy:

 

Bohoslužby v Katedrále na slávnosť Krista Kráľa

Na slávnosť Krista Kráľa bude náš diecézny biskup, J. Ex. Mons. Viliam Judák v katedrále o 9:00 sláviť pontifikálnu sv. omšu. Po nej bude adorácia pred Najsvätejšou Sviatosťou oltárnou. O 16:30 bude ruženec, požehnanie a o 17:00 slávnostné vešpery. Všetci sme srdečne pozvaní na toto slávenie.

 

Zbierka na charitu

Na budúcu nedeľu bude po sv. omšiach celoslovenská zbierka na charitu. Za vaše milodary vopred Pán Boh zaplať!

 

Vianočné stromčeky do kostola:

S blížiacimi sa vianočnými sviatkami úctivo prosíme tých, ktorí by mali stromčeky vhodné do nášho kostola na výzdobu, a chceli by ich podarovať, nech sa prihlásia v sakristii po sv. omši. Vopred ďakujeme.

 

Požehnanie adventných vencov:

Budúca nedeľa je 1. adventná nedeľa. Pri sv. omšiach budeme požehnávať adventné vence, ktoré si prinesiete. Prosíme, položte si ich pred oltár.

 

Upratovanie chrámu:

Ďakujeme za starostlivosť o tento Boží dom. Tento týždeň prosíme o pomoc 1. skupinu.

 

Úmysly sv. omší

( 25. november – 01. december)

                                                

Pondelok 25.11.

6:30:     +    Za  rodičov, Máriu a Annu

18:30    R

Utorok 26.11.

6:30:     +    Paulína

18:30          Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu

Streda 27.11.

6:30:     +    Za duše v očistci

18:30          Za zdravie a Božie požehnanie pre Evu

Štvrtok 28.11

6:30            Za zdravie a Božie požehnanie pre  rodinu

18:30    +    Arpád a Vladimír

Piatok 29.11.

6:30            Za Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre Mateja a Máriu

18:30    +    Alexander, Július, Valéria a rodičia

Sobota 30.11.

7:00:           Za zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre Tatianu

18:30    +    Mária, Ľudovít a Anna

 Nedeľa 01.12.

7:00:           Za farnosť

8:30:           Za pevnú vieru, zdravie, Božiu pomoc a požehnanie pre Helenu

10:00:         Za zdravie a Božie požehnanie pre Jolanu

11:30:    +    János, Erzsébet, Károly, Mária és szüleik

18:30    +    Irena a Helena

 

Informačný servis nitrianskej diecézy