Oznamy na Nedeľu Svätej Rodiny

Liturgický kalendár:

Pondelok: Panny Márie Bohorodičky, slávnosť a prikázaný sviatok

Utorok: Sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho

Sobota: Zjavenie Pána – Troch kráľov, slávnosť a prikázaný sviatok

Nedeľa: Nedeľa Krstu Pána

Farské oznamy:

Obnovenie manželských sľubov a požehnanie rodín na sviatok Svätej rodiny

V nedeľu, 31. decembra, je sviatok sv. Rodiny. Pri sv. omšiach bude obnova manželských sľubov a požehnanie rodín. Pozývame srdečne aj takto prežiť radosť z narodeného Pána.

Posledný deň v občianskom roku – Silvester

V nedeľu, na Silvestra, 31. decembra, budú sv. omše v našom chráme ako v nedeľu, okrem večernej, ktorá bude skôr, o 16:00. Pri sv. omši o 16:00 bude pobožnosť na konci občianskeho roka, pričom pri speve Te Deum môžeme získať plnomocné odpustky. Zároveň bude aj farská štatistika za uplynulý rok. Svätá omša bude obetovaná za všetkých živých a zosnulých dobrodincov našej farnosti a chrámu.

Modlitba v kostole pri začiatku roka 2024

Na Silvestra, 31.12. bude kostol otvorený aj od 23:00 do polnoci. Aj takto pozývame poďakovať za končiaci sa rok a prosiť o požehnanie do roka nového.

Vzývanie Ducha Svätého na začiatku nového roka

V pondelok na Slávnosť Panny Márie Bohorodičky, 1.1.2024, ktorý je prikázaným sviatkom, sväté omše budú ako v nedeľu. Pri sv. omšiach budeme spievať hymnus Veni Creator Spiritus, za ktorého spev a modlitbu môžeme získať plnomocné odpustky.

Slávnosť Zjavenia Pána:

Sväté omše na Slávnosť Zjavenia Pána budú ako v nedeľu: 7:00, 8:30, 10:00, 11:30 (maď.), 16:30 (lat. – Mlynárce) a 18:30.

Požehnávanie domov:

V tomto období sa požehnávajú príbytky. Kto by chcel, aby sme prišli požehnať vaše príbytky, prosíme, nahláste sa v sakristii po sv. omši, alebo telefonicky, či mailom. Radi vás navštívime a požehnáme príbytok.

Nočná adorácia na Prvý piatok

Prvopiatkové spovedanie vzhľadom na vianočnú sv. spoveď bude tak ako v iných dňoch, polhodinu pred sv. omšami. Prvopiatková pobožnosť bude pred rannou sv. omšou o 6:15 a po večernej sv. omši. Pozývame zároveň aj na celonočnú adoráciu. Tá bude opäť v noci z piatka na sobotu (5.1.-6.1.). Od večernej sv. omše v piatok, do rannej v sobotu. O 21:00, 00:00 a o 03:00 sa počas adorácie budeme modliť ruženec. Adorácia však nebude v kostole, ale v refektári. Vstup bude cez bočný vchod pri sakristii.

Fatimská pobožnosť na Prvú sobotu

Vzhľadom na to, že v sobotu, na Tri Krále, budú sv. omše ako v nedeľu, Fatimská pobožnosť tento mesiac nebude. Každomesačné stretnutie ružencového bratstva bude v nedeľu, 7.1. o 15:00.

Upratovanie kostola

Ďakujeme za všetky obety a pomoc, ktorú venujete našej farnosti. Tento týždeň prosíme o pomoc pri upratovaní kostola skupinu č. 2.

Milosťou Pána naplnený rok 2024

Vám zo srdca praje Farnosť Nitra – Horné mesto

Informačný servis nitrianskej diecézy