23. mája 2021

Liturgický kalendár:

Pondelok: Turíčny pondelok

Utorok: sv. Bédu Ctihodného

Streda: sv. Filipa Neriho

Štvrtok: Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a večného kňaza

Sobota: spomienka Panny Márie

Nedeľa: Slávnosť Najsvätejšej Trojice

Farské oznamy:

Sv. omše počas aktuálnych opatrení

K bežným časom nedeľných sv. omší je pridaná sv. omša latinská. Tá býva každú nedeľu o 16:30. Slovenské texty sú k dispozícii.

Májové pobožnosti

Počas mesiaca máj sa na začiatku každej svätej omše modlíme litánie k Panne Márii.

Organový festival Ars organi

V dňoch 9. mája – 6. júna 2021 sa v Nitre uskutoční organový festival Ars organi. Jednotlivé koncerty podľa programu sa uskutočnia v Kostole Piaristov a v evanjelickom kostole vždy so začiatkom o 19.00 hod. Vstup na všetky koncerty je voľný. Koncerty budú prístupné aj prostredníctvom online priamych prenosov. Viac informácií na www.organfest.sk

Upratovanie kostola

Ďakujeme za starostlivosť o kostol a za všetky obety, ktoré prinášate za našu farnosť. Zvlášť chceme poďakovať za ochotu každý deň upratovať po majstroch, ktorí počas týždňa pracujú na refektári a tiež za kvety, ktoré prinášate do kostola na výzdobu. Úprimné Pán Boh zaplať aj za takúto formu obety. Tento týždeň prosíme o pomoc pri upratovaní skupinu č. 1.

Informačný servis nitrianskej diecézy