Oznamy na Dvadsiatu tretiu nedeľu v Cezročnom období

 

Liturgický kalendár:

Utorok: Najsvätejšieho mena Pann Márie

Štvrtok: Povýšenie sv. Kríža

Piatok: Sedembolestnej Panny Márie

Sobota: sv. Kornela a Cypriána

Nedeľa: Dvadsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období

 

Farské oznamy:

Birmovka:

V našej farnosti16. septembra o 10:30 bude náš diecézny biskup, Mons. Viliam Judák udeľovať sviatosť birmovania. Birmovanci sa zúčastnia sv. omší počas deviatich dní pred birmovkou a budeme sa spoločne modliť deviatnik k Duchu Svätému. Zároveň bude aj nácvik slávenia. Všetci birmovanci majú účasť povinnú.

Organový festival na Nitrianskom hrade:

Počas mesiaca septembra sa bude konať organový festival na Nitrianskom hrade. Koncerty budú každú septembrovú nedeľu so začiatkom o 19:00. Vstupné dobrovoľné.

Sviatok Povýšenia Svätého kríža:

Na sviatok Povýšenia Svätého kríža bude po svätých omšiach ráno i večer požehnanie relikviou Svätého kríža.

Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie:

Na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie budú sv. omše v našom chráme ako v nedeľu (7:00, 8:30, 10:00, 11:30 maď., 18:30). Latinská sv. omša bude ako v nedeľu, v kostole v Mlynárciach.

Pútnický zájazd do Talianska – máj 2024:

V budúcom roku organizuje naša farnosť opäť v spolupráci s cestovnou kanceláriou Awertour farskú púť do Talianska v termíne 1.-8. mája 2024. Cena je 680,- EUR. Viac informácií a program púte si môžete pozrieť na výveske. Záväzne sa môžete prihlásiť v sakristii po sv. omšiach. Možno sa nahlásiť ako náhadník.

Príprava dospelých na sviatosti:

Dospelí, ktorí by sa radi pripravili na krst alebo birmovku, nech sa nahlásia na farskom úrade alebo v sakristii počas mesiaca septembra. Príprava bude prebiehať počas školského roka.

Upratovanie kostola:

Ďakujeme za pomoc pri starostlivosti o kostol a za všetky obety pre farnosť. V tomto týždni prosíme o pomoc pri upratovaní kostola skupinu č. 2.

Úmysly sv. omší
11. septembra – 17. septembra 2023
Pondelok 11. septembra
6:30 Za Božie požehnanie pre Ambróza
18:30 na úmysel kňaza
Utorok 12. septembra
6:30 Za Božie požehnanie pre Šimona, Luciu a Martina
18:30 + Mária, Ľudovít aosttaní zosnulí z rodiny
Streda 13. septembra
6:30 Za obrátenie Sofie
18:30 Za zosnulých z bohuznámej rodiny
Štvrtok 14. septembra
6:30 Za obrátenie a Božie požehnanie pre Frederiku s rodinou
18:30 + Peter a rodičiaz oboch strán
Piatok 15. septembra
7:00 + Rudolf
8:30 + Ján a Mária
10:00 Za Božie milosti pre Máriu
11:30 sv. omša v maďarčine
16:30 Na dobrý úmysel – v kostole v Mlynárciach (lat.)
18:30 Za Božie požehnanie pre Jána s rodinou
Sobota 16. septembra
7:00 + Ján, Alžbeta a rodičia z oboch strán
18:30 + Jozef a rodičia z oboch strán
Nedeľa 17. septembra
7:00 + Eva
8:30 + František, Mária, Anton, Aurélia a Imrich
10:00 Za farnosť
11:30 sv. omša v maďarčine
16:30 Na dobrý úmysel – v kostole v Mlynárciach (lat.)
18:30 Za Božie požehnanie pre Martinu

Informačný servis nitrianskej diecézy