Oznamy na Dvadsiatu prvú nedeľu v Cezročnom období

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Augustína, biskupa

Utorok: Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa

Sobota: Votívna sv. omša o Panne Márii

Nedeľa: Dvadsiata druhá nedeľa v cezročnom období

 

Farské oznamy:

Prvý piatok a prvá sobota v mesiaci:

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci september. Spovedať budeme pol hodinu pred každou sv. omšou, vo štvrtok a piatok hodinu pred večernou sv. omšou. V piatok pred rannou a po večernej sv. omši bude prvopiatková pobožnosť. Všetkých pozývame.

Nočná adorácia za kňazov a za pokoj v svete:

Pozývame vás všetkých aj tento prvý piatok na nočnú adoráciu. Tá bude opäť v noci z piatka na sobotu (1.9.-2.9.). Od večernej sv. omše v piatok, do rannej v sobotu. O 21:00, 00:00 a o 03:00 sa počas adorácie budeme modliť ruženec. Adoráciu zakončíme v sobotu ráno fatimskou pobožnosťou o 6:30. Po nej bude nasledovať sv. omša.

Púť do moravských Žarošíc:

V sobotu 9. septembra bude mariánska púť k Panne Márii v moravskej obci Žarošice, známa aj ako Zlatá sobota, slávená už od 14. storočia. Aj tento rok organizuje naša farnosť celodennú autobusovú púť na toto milé pútnické miesto. Cena za dopravu pre jednu osobu je 15,- EUR. Záväzne sa možno prihlásiť v sakristii po sv. omšiach. Platí sa pri prihlásení. Ešte je voľných pár miest.

Organový koncert na Nitrianskom hrade:

V utorok 29. augusta o 19:00 sa uskutoční v Bazilike sv. Emeráma na Hrade organový koncert, ktorý odohrá významný francúzsky organista GÉRAUD GUILEMOT. Odznejú diela starej francúzskej organovej hudby. Vstupné je dobrovoľné.

 Upratovanie kostola:

Ďakujeme za pomoc pri starostlivosti o kostol a za všetky obety pre farnosť. V tomto týždni prosíme o pomoc pri upratovaní kostola skupinu č. 4.

Úmysly sv. omší
28. augusta – 3. septembra 2023
Pondelok 28. augusta
6:30 Za duše v očistci
18:30 na úmysel kňaza
Utorok 29. augusta
6:30 + Ján, Mária, syn Štefan a rodičia z oboch strán
18:30 Za Božie požehnanie pre dcéru a jej deti
Streda 30. augusta
6:30 Za Božie požehnanie pre Sylviu a rodinu
18:30 + Rozália, Ján, Emília a Alojz
Štvrtok 31. augusta
6:30 Za Božie požehnanie pre Máriu
18:30 Za Božie požehnanie pre Martinu
Piatok 1. septembra
6:30 Za Božie požehnanie pre deti do školy
18:30 + Ján
Sobota 2. septembra
7:00 Za ružencové bratstvo
18:30 Za obrátenie Andreja a nájdenie vhodnej manželky
Nedeľa 3. septembra
7:00 Za Božie požehnanie pre celú rodinu
8:30 Za farnosť
10:00 Poďakovanie za milosti a prosba o Božie požehnanie pre manželov
11:30 sv. omša v maďarčine
16:30 Na dobrý úmysel – v kostole v Mlynárciach (lat.)
18:30 Za obrátenie Andreja a nájdenie vhodnej manželky

Informačný servis nitrianskej diecézy