Prvá pôstna nedeľa 

Liturgický kalendár:

Štvrtok: Sviatok Katedry sv. apoštola Petra

Nedeľa: Druhá pôstna nedeľa

 

Farské oznamy:

Pôstna kajúcna procesia a vešpery Prvej pôstnej nedele – poďakovanie

Ďakujeme všetkým, ktorí svojou pomocou prispeli k požehnanému priebehu pôstnej procesie a vešpier. Pán Boh zaplať za obetu pre duchovné dobro všetkých.

Odpustky v pôstnom období

1. Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša Krista aspoň nejaký čas, napríklad štvrť hodiny.

2.Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Modlitbu sa možno pomodliť aj pri bočnom oltári sv. Kríža. Text je na oltári.

Pobožnosť k sv. Charbelovi

Vo štvrtok, 22. februára, pri večernej sv. omši bude tradičná pobožnosť k sv. Charbelovi. Srdečne všetkých pozývame. Hlavným celebrantom bude vdp. Peter Mišovič, fundamentálny teológ a kaplán farnosti Preseľany.

Krížové cesty

Krížové cesty v našom chráme sa modlíme každý piatok pôstneho obdobia a to o 17:45 hod.

Krížové cesty na Nitrianskej Kalvárii

Krížové cesty spojené s katechézou a modlitbou sv. ruženca sa modlíme počas pôstu aj na nitrianskej kalvárii. Vždy v nedeľu v kostole o 14:30 ruženec, 15:00 katechéza, po nej modlitba krížovej cesty. Viac informácií na výveske.

Effeta ponuka práce

Občianske združenie Effeta pre nepočujúcich, ktoré sídli v tomto kláštore, ponúka miesto špeciálneho pedagóga na trvalý pracovný pomer. Viac informácií a kontakt na výveske.

Zbierka na Charitu

Dnes sa koná celoslovenská zbierka na charitu. Za vaše milodary vopred Pán Boh odmeň.

 

Nové číslo Víťazstva Srdca

Na stolíku s novinami je k dispozícii nové číslo Víťazstva Srdca. Venuje sa téme nádeje a pravej viery.

Upratovanie kostola

Ďakujeme aj za všetky obety a pomoc, ktorú venujete našej farnosti. Tento týždeň prosíme o pomoc pri upratovaní kostola skupinu č. 1.

Úmysly sv. omší
19. – 25. februára 2024
Pondelok 19. februára
6:30 Za Božie požehnanie pre Michala
18:30 + Alžbeta, Ján a ich rodičia
Utorok 20. februára
6:30 Za Božie požehnanie pre Martinu
18:30 + Jozef, Rozália a ich rodičia
Streda 21. februára
6:30 + Emil, Sidónia, Lukáč a Rozália
18:30 Za duše v očistci
Štvrtok 22. februára
6:30 + Alexander, Vilma, syn dcéra a vnuk
18:30 Za pútnikov
Piatok 23. februára
6:30 Za Božiu pomoc pre krstné deti s rodinami
18:30 + Zoltán a Ján
Sobota 24. februára
7:00 + Emília, rodičia a súrodenci
18:30 + Jolana
Nedeľa 25. februára
7:00 Za farnosť
8:30 + Veronika, Vincent, rodičia, starí a prastarí rodičia
10:00 + Katarína, rodičia, sestry a príbuzní
11:30 sv. omša v maďarčine
16:30 + Rudolf – v kostole v Mlynárciach (lat.)
18:30 + rodičia, bratia a sestry

Informačný servis nitrianskej diecézy