Oznamy na Dvadsiatu deviatu nedeľu v Cezročnom období

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Jána Kapistránskeho, kňaza

Utorok: sv. Antona Márie Clareta, biskupa

Streda: sv. Maura. biskupa

Sobota: sv. Šimona a Júdu

Nedeľa: Tridsiata nedeľa v cezročnom období

Farské oznamy:

 

Modlitba sv. ruženca v mesiaci október:

V mesiaci október zvlášť pozývame všetkých k modlitbe sv. ruženca, ktorý sa v našom kostole modlí vždy pred sv. omšou o 17:45. Ďakujeme aj našim obetavým farníkom a farníčkam, ktorí sa za nás tento ruženec modlia. Modlitba sv. ruženca je silnou zbraňou v našich rukách, ktorou vyprosíme pre seba a svet mnoho milostí.

Úmysly sv. omší na január-apríl 2024:

V sakristii je možné zapísať si úmysly sv. omší na obdobie január až apríl budúceho roku.

Jasličková pobožnosť 2023:

Pozývame deti a mladých, ktorí sa chcú zapojiť hudbou, spevom, hraním, do jasličkovej pobožnosti počas nastávajúcich Vianoc. Kto by chcel takto prispieť k oslave narodenia malého Ježiška, nech sa nahlási v sakristii. Tohtoročná jasličková pobožnosť je opäť spojením našej a zoborskej farnosti a plánujeme ju mať v oboch farnostiach na Prvý a Druhý sviatok vianočný.

Zbierka na misie:

Dnes bude pri sv. omšiach zbierka na misie. Pán Boh zaplať za milodary.

Upratovanie kostola

Ďakujeme aj za všetky obety a pomoc, ktorou pomáhate našej farnosti. Tento týždeň prosíme o pomoc pri upratovaní kostola skupinu č. 4.

Informačný servis nitrianskej diecézy