Oznamy na Dvadsiatu ôsmu nedeľu v Cezročnom období

Liturgický kalendár:

Sobota: sv. Terézia z Avily

Nedeľa: Dvadsiata deviata nedeľa v cezročnom období

 

Farské oznamy:

Maľovanie kostola – náhradné miesto sv. omší:

Ďakujeme za trpezlivosť pri maľovaní kostola. Sv. omše

 

Nočná adorácia – poďakovanie a privítanie dp. diakona:

Ďakujeme, že aj tento prvý piatok ste sa mnohí zúčastnili nočnej adorácie. Vďaka, že popri vlastných úmysloch nezabúdate na našich bohoslovcov pripravujúcich sa na kňazstvo v susednom kňazskom seminári. Zároveň sa tešíme, že počas tohto akademického roka bude v našej farnosti pôsobiť na víkendovej praxi dp. Dominik Tisovský, diakon šiesteho ročníka. Prajeme mu v našej farnosti požehnaný čas praxe.

 

Zbierka na opravu refektára a kostola:

Na budúcu nedeľu sa uskutoční mesačná zbierka na opravu refektára a kostola. Vopred Pán Boh zaplať za všetky obety.

 

Ružencové bratstvo:

Z iniciatívy našich milých farníkov vznikla túžba založiť v našej farnosti ružencové bratstvo živého ruženca. Toto spoločenstvo známe pod vedením bratov dominikánov pozýva k modlitbe ruženca. Najbežnejšia forma je tá, že 20 ľudí tvorí jednu ružu a každý sa denne počas mesiaca pomodlí jemu určený desiatok ruženca. Kto ešte nie je zapísaný v žiadnej ružencovej ruži a túžil by sa stať členom, prosíme, aby ste sa nahlásili v sakristii. Po nahlásení členov sa uskutoční organizačné stretnutie, o ktorom vás budeme informovať. Ešte je voľných pár miest, aby sa vytvorili dve celé ruže, môžete sa nahlásiť v sakristii

 

Púť do Svätej zeme:

Kto by mal ešte záujem sa nahlásiť na termín 1.3.-8.3. do Svätej zeme, môže tak urobiť počas tohto týždňa. Ešte je voľných niekoľko miest.

 

Upratovanie priestorov na slávenie sv. omší:

Tento týždeň prosíme o pomoc pri upratovaní skupinu č. 3.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispievate svojou službou k starostlivosti o tento chrám a za všetky obety a modlitby obetované za túto farnosť.

 

Úmysly sv. omší

10.10. –  16.10.2022

Pondelok 10. októbra

6:30      Za zdravie a Božie požehnanie pre Martinu

18:30    na úmysel kňaza

Utorok 11. októbra

6:30      Na úmysly Panny Márie

18:30    Poďakovanie za 50 rokov života

Streda 12. októbra

6:30      Za zosnulých rodičov a starých rodičov

18:30    + Jozef, Rozália a ich rodičia

Štvrtok 13. októbra

6:30      + Koloman

18:30    + Michal, Irena a ostatní zosnulí z rodiny

Piatok 14. októbra

6:30      Za zdravie a Božie požehnanie pre manželov a ich rodinu

18:30    + Marian, Juraj a marian

Sobota 15. októbra

7:00      Za zdravie a Božie požehnanie pre Paulínu

18:30    Za zdravie a Božie požehnanie pre Paulínu

Nedeľa 16. októbra

7:00      Za zdravie a Božie požehnanie pre Kláru

8:30      + Peter, Albína, Anna a Vavrinec

10:00    za farnosť

11:30    sv. omša v maďarčine

16:30    + Alexander, Mária, Helena, Viliam a Mária (latinská)

18:30    Za zdravie a Božie požehnanie pre Michala

Informačný servis nitrianskej diecézy