Liturgický kalendár:

Streda: Ružencovej Panny Márie, spomienka

Nedeľa: 28. nedeľa cez rok

 

Farské oznamy:

 

Hygienické opatrenia COVID-19:

Od 1. októbra platia nové hygienické opatrenia týkajúce sa bohoslužieb. Okrem bežných (rúško, dezinfekcia rúk, odstupy, vetranie…) je nové opatrenie, ktoré stanovuje maximálny počet 50 osôb v jednom liturgickom priestore na jednom liturgickom slávení. Z toho dôvodu je možné obsadzovať miesta len na sedenie pre jednu osobu. Tie sú označené nálepkou. V každej lavici bude možné sedieť dvom osobám. Prosíme, sadajte si tak, aby ste nálepku mali pred sebou. V kostole môže byť v čase slávenia bohoslužby iba 50 osôb, vrátanie kňaza a asistencie.

V nedele sa nebude spovedať, využite, prosíme, čas pred sv. omšami ráno a večer počas týždňa.

Pripomíname, že aktuálne platí  dišpenz od povinnosti účasti na sv. omši v nedele a prikázané sviatky.

V nedeľu bude zatiaľ pridaná sv. omša o 17:30.

Svätá omša v maďarčine bude v bežnom čase o 11:30

Sväté omše počas pracovného týždňa zostávajú zatiaľ podľa bežného poriadku.

Ak by počet veriacich zídených na slávenie sv. omše bol viac ako 50, bude možnosť zúčastniť sa svätej omše v priestoroch farského úradu. Tá by sa slávila v tom istom čase ako sv. omša v kostole (7:00, 8:30, 10:00, 17:30, 18:30).

Prosíme o trpezlivosť a pochopenie. Našou snahou je, aby sa sv. omše hlavne v nedeľu mohlo zúčastniť čo najviac veriacich.

 

Upratovanie kostola:

Ďakujeme všetkým, ktorí sa starajú o čistotu v našom chráme a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhate a obetujete sa v našej farnosti. V tomto týždni prosíme o pomoc pri upratovaní kostola skupinu č. 3. Ďakujeme.

Informačný servis nitrianskej diecézy