Oznamy na Piatu nedeľu v cezročnom období

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Agáty, panny a mučenice

Utorok: sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov

Štvrtok: sv. Jozefíny Bakhity, panny

Sobota: sv. Školastiky, panny

Nedeľa: Šiesta nedeľa v cezročnom období

 

Farské oznamy:

Pomazanie chorých pri príležitosti Svetového dňa chorých:

Sviatok Panny Márie Lurdskej, ktorý pripadá v tomto roku na budúcu nedeľu, je aj Svetovým dňom chorých. Pri tejto príležitosti budeme v pondelok, 12. februára, pri večernej sv. omši udeľovať Sviatosť pomazania chorých. Tú môže prijať ten, kto je v milosti posväcujúcej, teda sa vyspovedal, a trpí chorobou fyzickou alebo psychickou, ktorej prítomnosť môže vážne ohroziť zdravie a zapríčiniť smrť. Zároveň Sviatosť pomazania chorých možno prijať, vzhľadom na pokročilý vek poznačený starobou a slabosťou.

Pôstna kajúcna procesia a vešpery Prvej pôstnej nedele:

V predstihu pozývame na pôstnu kajúcnu procesiu, ktorá sa v našej farnosti bude konať o dva týždne v sobotu, 17. februára o 16:00. Začne v Katedrále sv. Emeráma o 16:00, skadiaľ za spevu Litánií k svätým sa v procesii presunieme do nášho farského kostola. Tu sa budú konať gregoriánske latinsko/slovenské Prvé vešpery Prvej pôstnej nedele a po ich skončení bude možnosť uctiť si relikviu Svätého kríža. Brožúry a texty budú k dispozícii.

Upratovanie kostola

Ďakujeme aj za všetky obety a pomoc, ktorú venujete našej farnosti. Tento týždeň prosíme o pomoc pri upratovaní kostola skupinu č. 3.

Úmysly sv. omší
5. – 11. februára 2024
Pondelok 5. februára
6:30 Za Božie požehnanie pre Martu
18:30 na úmysel kňaza
Utorok 6. februára
6:30 Za Božie požehnanie pre Jozefa
18:30 Za Božie požehnanie pre dobrodinca
Streda 7. februára
6:30 Za Božie požehnanie pre Adrianu
18:30 Za Božie požehnanie pre Šimona
Štvrtok 8. februára
6:30 Za Božie požehnanie pre Paulínu
18:30 Poďakovanie za dar života pre Silviu a Annamáriu
Piatok 9. februára
6:30 + Janka
18:30 Za duše v očistci
Sobota 10. februára
7:00 + Jozef, Mária a Jozef
18:30 + Andrej, Jozefía, Viktória a Katarína
Nedeľa 11. februára
7:00 + Stanislav  Juliana
8:30 Za Božie pož. pre Michaelu, Karolínu, Sáru, Michaelu, Tomáša, Patrika, Martina a Evu a za + Annu
10:00 Za farnosť
11:30 sv. omša v maďarčine
16:30 Na dobrý úmysel – v kostole v Mlynárciach (lat.)
18:30 + Jozef, Zora, Jozefína a Anna

Informačný servis nitrianskej diecézy