Oznamy na XXII. Nedeľu v cezročnom období

Liturgický kalendár:

Piatok: sv. Gregora Veľkého

Sobota: Panny Márie v sobotu

Nedeľa: Dvadsiata tretia nedeľa v cezročnom období

Farské oznamy:

Prvý piatok a sobota v mesiaci august:

V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Budeme spovedať pol hodinu pred každou sv. omšou, vo štvrtok a piatok hodinu pred večernou sv. omšou.

 

Nočná adorácia za kňazov a kňazské povolania na Prvý piatok:

Tešíme sa a ďakujeme, že sa v hojnom počte zúčastňujete nočnej adorácie za kňazov a za nové kňazské povolania. Pozývame vás všetkých aj tento prvý piatok. Adorácia bude opäť v noci z piatka na sobotu. Od večernej sv. omše v piatok, do rannej v sobotu. O 21:00, 00:00 a o 03:00 sa počas adorácie budeme modliť ruženec.
Nočná adorácia

Fatimská pobožnosť na Prvú sobotu

V sobotu po rannej sv. omši pozývame na Fatimskú pobožnosť.

 

Požehnanie matiek v požehnanom stave

Na budúcu nedeľu pri sv. omši o 10:00 pozývame matky v požehnanom stave na požehnanie za šťastný priebeh tehotenstva a za šťastný pôrod.

matky 

Katedrálny organový festival

Od 29. augusta 2021 sa začína v  Bazilike sv. Emeráma 5. ročník Katedrálneho organového festivalu so špičkovými európskymi organistami. Každú nedeľu do 19. septembra koncerty sú so začiatkom o 19:00

 

Nové číslo Víťazstvo Srdca

Na stolíku s novinami je nové číslo časopisu Víťazstvo Srdca, ktoré sa venuje sviatosti svätej spovede. Cena jedného výtlačku 2 EUR.

 

Stretnutie mladých s pápežom Františkom

O možnosti stretnutia mladých s pápežom Františkom v Košiciach na Luníku IX a na štadióne TJ Lokomotíva viac informácií na výveske.

 

P.S. Animátorská škola

Nitrianska diecéza v spolupráci s Kňazským seminárom sv. Gorazda v Nitre a Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre otvára na jeseň tohto roku už piaty ročník Nitrianskej animátorskej školy pod názvom „P.S. Animátorská škola“. Ide o projekt zameraný na formáciu mladých ľudí od 17 rokov, ktorí majú túžbu hlbšie poznať pravdy viery, prehĺbiť svoj duchovný a modlitbový život a ktorí zároveň cítia nadšenie komunikovať tieto hodnoty svojim rovesníkom. Bližšie informácie nájdete na plagátoch a na webovej stránke biskupstva. Prihlasovať sa je možné do 5.9.2021 na mailovej adrese mladeznr@gmail.com.

 

Mesačná zbierka na opravu kostola

Dnes po sv. omši bude pravidelná mesačná zbierka pre potreby farnosti, ktorá bude použitá na ďalšie práce pri oprave kostola. Úprimné Pán Boh zaplať za všetky milodary a modlitby, aby sa s Božou pomocou darilo pokračovať v prácach.

 

Upratovanie kostola

Ďakujeme za starostlivosť o kostol a za všetky obety, ktoré prinášate za našu farnosť. Úprimné Pán Boh zaplať. Tento týždeň prosíme o pomoc pri upratovaní kostola skupinu č. 3.

Úmysly sv. omší

30.08. – 05.09. 2021

Pondelok 30. augusta

6:30   Za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre Luciu

18:30  + Tibor

Utorok 31. augusta

6:30    Za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre Luciu

18:30 Za Božie požehnanie pre Martu a Katarínu

Streda 01. septembra

6:30    Za dar viery pre Henricha

18:30 Za Božie požehnanie pre manželov Jána a Katarínu

Štvrtok 02. septembra

6:30    Za Božie požehnanie pre manželov Rudolfa a Kláru

18:30 + Milan

Piatok 03. septembra

6:30    + Anna, Imrich, Alžbeta a Ondrej

18:30 Za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre Sofiu a Luciu

Sobota 04. septembra

7:00    + Štefan

18:30  + Marián, Alžbeta a Ján

Nedeľa 05. septembra

7:00    Za Božie požehnanie pre Bohu známu rodinu

8:30    Za farnosť

10:00  + Žofia

11:30   Svätá omša v maďarčine

16:30 + Martina s rodinou ( sv. omša v mimoriadnej forme, po latinsky)

18:30  Za Božie požehnanie pre Ingrid

Informačný servis nitrianskej diecézy