Oznamy na Druhú nedeľu v cezročnom období

Liturgický kalendár:
Pondelok: sv. Antona, opáta
Piatok: sv. Šebastiána, mučeníka
Sobota: sv. Agnesy, panny a mučenice
Nedeľa: Tretia nedeľa v cezročnom období

Farské oznamy:

Pobožnosť k sv. Charbelovi:
V nedeľu, 22. januára, pri večernej sv. omši bude tradičná pobožnosť k sv. Charbelovi. Srdečne všetkých pozývame.

Mesačná zbierka pre potreby farnosti:
Na budúcu nedeľu bude pri sv. omšiach pravidelná mesačná zbierka pre potreby farnosti. Vopred úprimné Pán Boh odmeň za každú obetu.

Upratovanie kostola:
Tento týždeň prosíme o pomoc pri upratovaní skupinu č. 4.
Ďakujeme všetkým, ktorí prispievate svojou službou k starostlivosti o kostol a takisto za všetky obety pre farnosť.

Úmysly sv. omší

16.01.2022 –  22.01.2023

Pondelok 16. januára

6:30      Za zdravie a Božie požehnanie pre vnúčatá a pravnúčatá

18:30    Za Božie milosrdenstvo pre živých a zosnulých členov rodiny

Utorok 17. januára

6:30      Za zdravie a Božie požehnanie pre Ľudmilu

18:30    + Zoltán

Streda 18. januára

6:30      + Alžbeta, Ján a ich rodičia

18:30    Za zdravie a Božie požehnanie pre Editu a Jolanu

Štvrtok 19. januára

6:30      Za zdravie a Božie požehnanie pre Veroniku a Alžbetu

18:30    Za zdravie a Božie požehnanie pre Michala a Juraja

Piatok 20. januára

6:30      + Mikuláš, Irma a Július

18:30    Za zdravie a Božie požehnanie pre Martina, Mariannu a deti

Sobota 21. januára

7:00      + Viliam, Stanislav a rodičia z oboch strán

18:30    + Ľudovít a ostatní zosnulí z rodiny

Nedeľa 22. januára

7:00      + Ján, Dagmar, starí rodičia, bratia, sestra a švagrovia

8:30      + Ján, rodičia a ostatní zosnulí z rodiny

10:00    Za farnosť

11:30    sv. omša v maďarčine

16:30    + Cyril a Emil

18:30    Za pútnikov k sv. Charbelovi

Informačný servis nitrianskej diecézy