Prax odpustkov za zosnulých v mimoriadnej situácii

Vzhľadom na aktuálnu situáciu a na základe rozhodnutia Apoštolskej penitenciárie možnosť získavať plnomocné odpustky pre duše v očistci počas celého mesiaca november. Apoštolská penitenciária vydala nasledujúci dekrét:

Apoštolská penitenciária s osobitným poverením od Jeho Svätosti pápeža Františka, ochotne stanovuje a rozhoduje, že toho roku, aby sa vyhlo zhromažďovaniu tam, kde je to zakázané:
a) úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín (alebo aj doma, keďže nemôžu fyzicky prísť na cintorín) pomodlia sa za zosnulých, v hociktorých osem dní mesiaca novembra zvolené jednotlivými veriacimi, pričom tie nemusia nasledovať za sebou.
b) úplne odpustky z 2. novembra, stanovené pri príležitosti Spomienky na všetkých verných zosnulých, ktoré môžu získať tí, čo nábožne navštívia chrám alebo kaplnku (alebo aj doma, keďže nemôžu fyzicky prísť na cintorín) a pomodlia sa Otče náš a Verím v Boha, môžu byť presunuté nielen na predošlú alebo nasledujúcu nedeľu alebo na sviatok Všetkých svätých, ale aj na iný deň v mesiaci november, podľa slobodného rozhodnutia jednotlivých veriacich.
Starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, napríklad z dôvodu obmedzení nariadených kompetentnou autoritou v čase pandémie, aby sa zabránilo tomu, že mnohí veriaci sa zhromaždia na posvätných miestach, môžu získať úplné odpustky aj keď sa duchovne spoja so všetkými ostatnými veriacimi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť ako náhle to bude možné tri ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď a sväté prijímanie môžu byť odložené na najbližšiu príležitosť a modlitba na úmysel Svätého Otca), pred obrazom Pána Ježiša a Preblahoslavenej Panny Mária sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých, napríklad ranné chvály alebo vešpery z Liturgie hodín za zosnulých, svätý ruženec, korunku Božieho milosrdenstva alebo iné modlitby za zosnulých, ktoré sa veriaci radi modlia, alebo sa zahĺbia do meditačného čítania jedného z evanjeliových úryvkov ponúkaných v liturgii za zosnulých, alebo vykonajú skutok milosrdenstva, obetujúc Bohu bolesti a útrapy vlastného života.
Zároveň je potrebné vylúčiť akúkoľvek pripútanosť i k všednému hriechu: teda, nie že nespácham ani ľahký hriech, ale odmietam hriech a čím častejšie sa od neho snažím odpútať. Teda s ním nesúhlasím a odmietam ho a to sa snažím dosiahnuť aj prakticky.

Slávenie sv. omší

Úmysly sv. omší tak, ako boli prijaté, slávime ako súkromné sv. omše v daný deň.

Pôst za odvrátenie pandémie

Biskupi Slovenska vyhlásili od 30.10. do 18.12. tohto roku na osem piatkov tohto obdobia prísny pôst za odvrátenie pandémie.Vyzývajú nás, aby sa v tieto piatky postili tak, ako je to zvykom na Veľký piatok: raz dosýta sa najesť a jesť len trikrát za deň bezmäsitý pokrm.

Aktuálna situácia v pastorácii

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu a fakt, že je obmedzený pohyb osôb, sv. spoveď ani sv. prijímanie nevysluhujeme v hromadnej možnosti. Pre vážne situácie, či potrebu sv. spovede, zaopatrovania, či pohrebu, prosíme, neváhajte nás kontaktovať a dohodneme možné riešenie.

Zbierka na seminár

Dnešná zbierka na kňazský seminár v Nitre sa z objektívnych príčin nemôže konať fyzicky. Preto prosíme, kto by chcel prispieť priamo na účet seminára, môže tak urobiť. Bohoslovci, ktorí sa aj v tejto zložitej dobe pripravujú na kňazstvo, sú vďační za každú prejavenú pomoc. VÚB – SK02 0200 0000 0035 4457 2553.

Informačný servis nitrianskej diecézy