Oznamy na XXVIII. nedeľu v cezročnom období

Liturgický kalendár:

Piatok: sv. Terézia z Avily

Sobota: sv. Margity Márie Alacoque

Nedeľa: Dvadsiata deviata nedeľa v cezročnom období

Farské oznamy:

Zbierka na misie

Dnes sa bude konať predpísaná zbierka na misie, ktorej výťažok posielame cez biskupský úrad na pomoc misijným krajinám.

 

Modlitba ruženca v októbri

Pozývame na spoločnú modlitbu ruženca, ktorý sa v našom chráme modlíme každý večer pred sv. omšou. Začiatok je o 17:45.

 

Organový koncert

Pozývame vás na organový koncert pri príležitosti 400. výročia úmrtia Jana Sweelincka, hudobného skladateľa z prelomu renesancie a baroka. Koncert sa uskutoční budúcu sobotu (16.10.) o 19:30 v našom farskom chráme. Diela bude interpretovať naša miestna pani organistka a hudobná pedagogička Lucia Vaňková.

 

Koncerty komornej hudby v našom chráme

Dnes a ďalšie tri októbrové nedele (10.10., 17.10., 24.10.) Vás počas ružencového mesiaca pozývame v našom chráme na koncert komornej hudby pod názvom: Ružencové sonáty od rakúskeho barokového skladateľa Heinricha Bibera. Každú nedeľu zaznejú meditácie na jednotlivé ružencové tajomstvá: radostné, bolestné, slávnostné. Koncerty majú začiatok vždy po večernej sv. omši, ktorú slávime o 18:30. Diela zaznejú pod vedením člena Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu a hudobného pedagóga Samuela Mikláša.

 

Nitrianske biskupstvo pozýva začať synodálny proces, ktorý sa začína v celej Cirkvi a bude trvať tri roky, 17. októbra o 16,00 hod stretnutím pri kríži pred naším farským kostolom, procesiou a následnými slávnostnými vešperami v Gotickej priekope na Nitrianskom hrade. (v prípade nepriaznivého počasia v katedrále).

 

Upratovanie kostola

Ďakujeme za starostlivosť o kostol a za všetky obety, ktoré prinášate za našu farnosť. Úprimné Pán Boh zaplať. Tento týždeň prosíme o pomoc pri upratovaní kostola skupinu č. 1.

Úmysly sv. omší

11.10. – 17.10. 2021

 

Pondelok 11. októbra

6:30   + Ernest

18:30  Na dobrý úmysel       

Utorok 12. októbra

6:30    + Štefan

18:30 + Jozef, Rozália a ich rodičia

Streda 13. októbra

6:30     Za zdravie a Božie požehnanie rodiny Františka a celú rodinu Róberta (vysokoškolská sv. omša)

18:30  + Vincent

Štvrtok 14. októbra

6:30    + Mária, Eugena a ich rodičov

18:30 + Anna a Štefan

Piatok 15. októbra

6:30    Za zdravie a Božiu pomoc v chorobe pre Ľubomíra a Máriu

18:30 + Štefan a Vincent

Sobota 16. októbra

7:00    + Karol, Mária, Karol, Zdenko

18:30  Za Božiu pomoc pre Ľubku a celú rodinu

Nedeľa 17. októbra

7:00    za farnosť

8:30    + manžel Miroslav

10:00  za zdravie a Božie požeh. pre Ivetu a Jozefa pri 25. výročí manželstva

11:30  + Miklós, Júlia, Lajos, Anna ( sv. omša v maďarčine)

16:30  Na dobrý úmysel (sv. omša v latinčine)

18:30  + Ľudovít, Emília, Ivan a starí rodičia z oboch strán

Informačný servis nitrianskej diecézy